Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στη διαχείριση της σχολικής αυτονομίας, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού και καινοτόμου σχολικού κλίματος - περιβάλλοντος

Περίληψη

Ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες, δύναται μέσω προσαρμογών και επικαιροποίησης να συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συμβάλλει αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή στο μικρο-επίπεδο του σχολείου. Βασικός σκοπός της ανά χείρας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής του Διευθυντή στη διαχείριση της σχολικής αυτονομίας και στην αξιοποίηση των παρεχόμενων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιθωρίων, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και δημιουργικού σχολικού κλίματος και περιβάλλοντος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται αφενός μέσα από τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης Διευθυντή και διδακτικού προσωπικού κατά την εισαγωγή μιας καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον αφετέρου μέσα από τη διερεύνηση της πρόθεσης των Διευθυντών στην υποστήριξη της εισαγωγής καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε αυτές. Συγχρόνως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A successful educational system, responding to modern needs, can positively contribute -through adaptations and updating methods- to the development of a flexible pedagogical environment. The school leader contributes decisively to this direction at the school's micro level.The purpose of the present study is to investigate the way how leaders can manage their school autonomy and use the margins that greek education system offers them, in order to develop a contemporary and innovative educational environment.For the purpose above, the study investigates on the one hand the interaction between leaders and the teaching staff during the introduction of an educational innovation while on the other hand she investigates the intention of the leaders to support the introduction of innovative educational activities and the intention of teachers to participate in them. At the same time the study explores individual effectiveness variables, such as the gender of leaders and teachers, their profe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45874
ND
45874
Εναλλακτικός τίτλος
School leaders in managing school autonomy: the development of an innovative educational environment
Συγγραφέας
Βρόντου, Αθηνά Αχιλλέας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Φασούλης Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Ιορδανίδης Γεώργιος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μπαμπάλης Θωμάς
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος
Τσώλη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αυτονομία; Διευθυντής σχολικής μονάδας; Εκπαιδευτικοί; Σχολικό περιβάλλον; Σχολικό - δημιουργικό κλίμα; Λήψη αποφάσεων; Καινοτόμα προγράμματα; Πρόθεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
418 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.