Η δυναμική σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και οικονομικής μεγέθυνσης, εισοδηματικής ανισότητας και ευημερίας

Περίληψη

Η υποβληθείσα Διδακτορική Διατριβή μελετά τη συσχέτιση και τα αποτελέσματα της αλληλοεπίδρασης σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και των ακόλουθων μακροοικονομικών μεγεθών, της Οικονομικής Μεγέθυνσης, της Εισοδηματικής Ανισότητας και Ευημερίας στην Ελλάδα. H πρωτοτυπία της μελέτης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης των ανωτέρω μεταβλητών για την Ελλάδα. Η όλη ανάλυση στηρίχθηκε αφενός σε έγκυρη και σύγχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση και αφετέρου στην ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Eviews. Χρησιμοποιώντας λοιπόν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και αναλυτικής σκέψης προέκυψαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και αποδείχθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση των μεταβλητών. Η παρούσα διατριβή είναι δομημένη σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει μια εκτενή παρουσίαση της βιβλιογραφίας, θεωρητική και εμπειρική όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Οικονομικής Ελευθερίας, Οικονομικής Μεγέθυν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims to provide an analytical framework and offer insight regarding the macroeconomic effects of economic freedom on variables of interest, namely economic growth, happiness and income inequality. The analysis focuses on the case of Greece for several reasons. First, the lack of relevant literature on the subject and especially the investigations of the underlying macroeconomic relationships formed in Greece increase the interest to shed light on the examination of these variables. Second, due to the recent debt crisis in Greece, it is imperative alternative sources and roots of potential growth be investigated.The thesis is structured in two main sections. The first involves a comprehensive presentation of the relevant literature (both theoretical and empirical) regarding the expected relationships formed among economic freedom, economic growth, happiness and income inequality. In addition, the theoretical premises of the variables under investigation are extensively discu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45703
ND
45703
Εναλλακτικός τίτλος
The dynamic relationship between economic freedom and growth, income inequality and happiness
Συγγραφέας
Μπέφας, Σωτήριος του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαπανάγος Χάρρυ
Δεληπάλλα Σοφία
Κουλακιώτης Αθανάσιος
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Ταμπακούδης Ιωάννης
Κιόχος Απόστολος
Βαρελάς Ερωτόκριτος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική ελευθερία στην Ελλάδα; Συσχέτιση οικονομικής ελευθερίας και μεγέθυνσης; Μακροχρόνια σχέση οικονομικής ελευθερίας και εισοδηματικής ανισότητας; Συνολοκλήρωση οικονομικής ελευθερίας και ευημερίας; Ανάλυση των υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.