Χρήση και λειτουργία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας

Περίληψη

Η εισαγωγή της παραδοσιακής ή λαϊκής μουσικής στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση στατέλη της δεκαετίας του 1980 αντικατοπτρίζει το πρόσφατο ενδιαφέρον της σύγχρονηςελληνικής κοινωνίας για τις παραδοσιακές τέχνες και δημιουργεί νέους τομείς έρευνας στημουσική παιδαγωγική. Η διατριβή αφορά τη χρήση και τη λειτουργία της ελληνικήςπαραδοσιακής μουσικής στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας. Η θέση της παραδοσιακής ήλαϊκής μουσικής κάθε λαού στην εκπαίδευση αναλύεται σε σχέση με τη θέση της στηνυπόλοιπη κοινωνία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τρεις κύριες χαρακτηριστικές τάσεις του 20ουαιώνα: του μοντερνισμού, της αστικοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Μέσω της εργασίαςερευνώνται τρόποι και προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ησυμβολή της στη μουσική παιδαγωγική, και οι σχετικές απόψεις καθηγητών μουσικής καιμαθητών των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας.Βιβλιογραφία σε τομείς εθνομουσικολογίας, κοινωνιολογίας της μουσικής καιμουσικής παιδαγωγικής παρέχουν ένα ευρύ αναλυτικό θεωρητικό π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The introduction of folk music in Greek state education during the late 1980s reflects theinterest modern Greek society has for traditional arts, and creates new research areas for musiceducation. This thesis examines the use and function of Greek traditional music in the MusicSchools of Greece. Traditional music in education is analysed with reference to its place inGreek society, taking into account the following trends of the 20th century: modernisation,urbanisation and globalisation. The project examines the ways traditional music is taught, itseffect on music education, and the views of teachers and students on the subject.Literature in ethnomusicology, sociology of music, and music education suggests a broadanalytical theoretical framework. This consists of a three-strand set of dynamic tensions: a)local and global musical domains, b) preservation and innovation, and c) formal and informaleducational processes and structures. This framework illuminates the use and function oftrad ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45504
ND
45504
Εναλλακτικός τίτλος
Use and function of traditional Greek music in music schools of Greece
Συγγραφέας
Διονυσίου, Ζωή του Διονύσιος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
University of London. Institute of Education. Music and Drama
Εξεταστική επιτροπή
Swanwick Keith
Hughes David W.
Sergeant Desmond
Green Lucy
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Παραδοσιακή μουσική; Λαϊκή μουσική; Ελληνική παραδοσιακή μουσική τέχνη; Μουσικά σχολεία; Διδασκαλία παραδοσιακής μουσικής; Ελληνική δημοτική μουσική; Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
415 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)