Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων με εφαρμογές στη φαρμακοχημεία και σε τεχνολογία ηλεκτρονικών διατάξεων: σχεδιασμός και σύνθεση ενώσεων με στοχευμένη δράση κατά της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης PI3Kα: σχεδιασμός και σύνθεση ενώσεων πολυαρωματικών παραγώγων με εφαρμογές σε οργανικές διατάξεις

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε δύο κύριες θεματικές ενότητες.Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής περιγράφεται ο σχεδιασμός και η σύνθεση αναστολέων της μεταλλαγμένης κινάσης PI3Kα. Με χρήση υπολογιστικών μοντέλων έγινε εικονική αξιολόγηση ενός πολύ μεγάλου αριθμού μικρών μορίων για αναστολή της PI3Kα, και επιλέχθηκαν δύο ενώσεις-οδηγοί για βελτιστοποίηση, η PIK-010 και η PIK-104 καθώς και μια τρίτη ένωση, η PIK-108, ώστε να αξιολογηθεί ως αλλοστερικός αναστολέας. Οι δύο ενώσεις-οδηγοί συντέθηκαν και δοκιμάστηκαν στα κύτταρα και ακολούθησε μια κυκλική διαδικασία βελτιστοποίησής τους. Κάποιες από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις ενώσεις-οδηγούς, και που είχαν σαν στόχο την βελτιωμένη πρόσδεση στην μεταλλαγμένη πρωτεΐνη, περιλάμβαναν προσθήκη ή αφαίρεση μορίων αζώτου και θείου, καρβονυλίων, υδροξυλίων, αλλαγή αμινοπαραγώγων, όπου αυτό γίνεται, και προσθήκη μορίων φθορίου ή χλωρίου σε αρωματικούς δακτυλίους. Η σύνθεση των ενώσεων αυτών περιλαμβάνει κυρίως αντιδράσεις πυρηνόφιλης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis consists of two major thematic units.In the first part of the present thesis, the design and synthesis of PI3Kα inhibitors is described. Through computational techniques, a large number of small organic molecules was evaluated. Two of them, PIK-010 and PIK-104, were selected as lead compounds for the synthesis of analogues with improved inhibitory action, and a third, PIK-108, was selected to be studied as an allosteric inhibitor. The two lead compounds were synthesized and tested for verification of the computational results and a series of analogues was designed and synthesized, in order to achieve better binding on the target mutated protein. The structural changes on the analogues included introduction or elimination of nitrogen, sulfur, fluorine or chlorine atoms, carbonyl or hydroxyl groups, and change of amino-substituents. Their synthesis mainly consists of nuclear substitution reactions in alkaline conditions, esterification and coupling of acyl-, alkyl- or ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
DOI
10.12681/eadd/45127
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45127
ND
45127
Εναλλακτικός τίτλος
Design and synthesis of organic compounds with application to pharmaceutical chemistry and organic device technology
Συγγραφέας
Καπέλλα, Άννα του Στέφανος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουλαδούρος Ηλίας
Κωνσταντίνου Βιολέττα
Βιδάλη Βερονίκη
Αργείτης Παναγιώτης
Πιτσινός Εμμανουήλ
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Κούρνια Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική σύνθεση; Ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων; Ένωση - οδηγός; Βελτιστοποίηση; Αναστολή πρωτεϊνών; Ηλεκτρονική διάταξη; Ανθρακένιο; Φωτοευαίσθητα υλικά; Κατεργασία σε διάλυμα; Κετάλη; Σχηματισμός υμενίων; Φαρμακοχημεία; Μικροηλεκτρονική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 319 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.