Ο εσωτερικός έλεγχος στην κεντρική δημόσια διοίκηση ως μηχανισμός προαγωγής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης: η περίπτωση της Ελλάδας συγκριτικά με τα διεθνώς ισχύοντα

Περίληψη

Βασικό και κύριο σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στην Κεντρική Διοίκηση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας. Η εμπειρική έρευνα επικεντρώθηκε στα δεκαοκτώ (18) υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης, τα οποία αποτελούν τους κύριους φορείς άσκησης της κυβερνητικής εκτελεστικής εξουσίας. Πηγή των απαιτούμενων δεδομένων για την έρευνα, μέσω του ερευνητικού ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε και διανεμήθηκε, αποτέλεσε το σύνολο του προσωπικού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Γραφείων Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου στους συγκεκριμένους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία). Επιπλέον, η παρούσα μελέτη, μέσα από τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, προσδοκά να αναδείξει και, για πρώτη φορά, να παρουσιάσει στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, τις σημαντικές και θετικές επιπτώσεις α) της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, β) της επάρκειας και ικανότητας του κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study is to investigate the factors affecting internal audit effectiveness in Greek central public administration. A survey has been conducted focusing on all eighteen (18) ministries of Greek government, which are the main bodies through which governmental executive power is exercised. All survey required data has been drawn from a research questionnaire that was distributed to all Internal Audit Units (IAUs), Directorates-General for Financial Services and Ministry Offices of Court of Auditors staff. Furthermore, the present study, through survey findings, expects to highlight and, for the first time, present both in Greece and internationally, the significant and positive effects of a) internal audit quality, b) internal audit team competence, c) internal audit organizational independence and d) senior management (political leadership) support to internal audit effectiveness in Greek central public administration entities. According to regression results the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44402
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44402
ND
44402
Εναλλακτικός τίτλος
Central public administration internal audit as a mechanism promoting administration effectiveness: the case of Greece compared to international practice
Συγγραφέας
Γιαννάκης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Λαγός Δημήτριος
Ζούντα Στέλλα
Βασιλείου Δημήτριος
Ηρειώτης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Νέα δημόσια διοίκηση; Κεντρική Δημόσια Διοίκηση; Υπουργεία; Εσωτερικός έλεγχος; Σύστημα εσωτερικού ελέγχου; Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου; Ποιότητα εσωτερικού ελέγχου; Ομάδα εσωτερικού ελέγχου; Υποστήριξη διοίκησης; Παράγοντες επηρεασμού αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου; Ανεξαρτησία εσωτερικού ελέγχου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 371 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)