Οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία των ελληνικών πανεπιστημίων από το 1932 έως το 2016: μία ιστορικο-συγκριτική μελέτη με έμφαση στην πανεπιστημιακή αυτονομία

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης που επιχειρήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα, την περίοδο από το 1932 έως το 2016, εστιάζοντας σε τέσσερις περιόδους – σταθμούς (1932, 1982, 1992, 2011) αλλά και εμβαθύνοντας στο δίπολο «Αυτονομία – Εποπτεία». Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις θέτουν ως στρατηγικό στόχο την εναρμόνιση των ελληνικών πανεπιστημίων με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση νέων μεθόδων για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τεκμήρια, τα οποία κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα που αφορούσε την οργάνωση, διοίκηση και αυτονομία των Α.Ε.Ι., όπως για παράδειγμα, νόμοι, εισηγητικές εκθέσεις νομοσχεδίων, πρακτικά της Βουλής, δημοσιεύματα στον τύπο, ερμηνευτικές διατάξεις, κ.ά. Για τη σύγκριση της αυτονομίας των ελληνικών πανεπιστημίων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρησιμοποιήθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is to study the modernization efforts of higher education in organizational and administrative issues undertaken by the respective governments in Greece, from 1932 to 2016, focusing on four periods - stations (1932, 1982, 1992, 2011), but also deepening in the double-pillar "Autonomy - Supervision". In recent years, governments have set the strategic goal of harmonizing Greek universities with the principles of the European Higher Education Area, as well as promoting new methods to enhance teaching and research. The sources used were presumptions covering a wide range of organization, administration and autonomy of H.E.I.s, such as laws, draft law reports, minutes of the House, press reports, interpretative provisions, etc. The European Union Association (EUA) survey, conducted in 2007 and 2017, was used to compare the autonomy of Greek universities with the European ones.Initially, the organization and management systems of the universities are presented, ac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44129
ND
44129
Εναλλακτικός τίτλος
Organization, administration, supervision of hellenic universities from 1932 to 2016: a historical-comparative study with emphasis on University autonomy
Συγγραφέας
Μπουσίου, Ουρανία του Ηλίας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Σταμέλος Γεώργιος
Ασημάκη - Δημακοπούλου Άννυ
Υφαντή Αμαλία
Κυπριανός Παντελής
Καμαριανός Ιωάννης
Καρατζιά - Σταυλιώτη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οργάνωση; Διοίκηση; Εποπτεία; Ελληνικό πανεπιστήμιο; Πανεπιστημιακή αυτονομία; Ιστορικο - συγκριτική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)