Ο ρόλος του καφέ ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) ως πηγή αναδυόμενων και επαναδυόμενων παθογόνων παραγόντων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, είχε στόχο τη διερεύνηση του ρόλου του Καφέ Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus), ως πηγή σημαντικών αναδυόμενων και επαναδυόμενων παθογόνων παραγόντων. Οι ορολογικές και μοριακές εξετάσεις που διεξήχθησαν, αποτέλεσαν την πρώτη διερεύνηση της παρουσίας μόλυνσης ή / και της έκθεσης του Καφέ Ευρωπαϊκού λαγού σε παρασιτικούς και βακτηριακούς παθογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Leishmania infantum, Bartonella spp, Brucella spp, Coxiella burnetii και Francisella tularensis στην Ελλάδα. Επιπλέον, καθορίστηκε η oικολογική θέση των οροθετικών λαγών στα πρωτόζωα T. gondii και L. infantum. Ο ρόλος αυτού του είδους στην επιδημιολογία της λεϊσμανίασης, διερευνήθηκε περαιτέρω με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται με τη μόλυνση των λαγών από τα είδη του πρωτόζωου Leishmania καθώς και μέσω της φυλογενετικής ανάλυσης των αλληλουχιών των πρωτόζωων Lei ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aimed to investigate the role of European brown hare (Lepus europaeus) as a source of important emerging and re-emerging pathogens. The serological and molecular surveys herein conducted investigated for the first time the occurrence of infection and/or exposure of brown hare to Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Leishmania infantum, Bartonella spp, Brucella spp, Coxiella burnetii, and Francisella tularensis in Greece. Moreover, the Ecological Niche of Toxoplasma gondii and Leishmania infantum in seropositive hares has been defined. The role of this species in the epidemiology of Leishmaniasis was further investigated through GIS analysis for identification of the environmental parameters related to Leishmania infection in hares as well as phylogenetic analysis of the Leishmania parasites detected in hares. The phylogenetic position of the Leishmania spp detected in humans, dogs, cats and hares in Thessaly, Central Greece and the first indication for the circulation of L. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43926
ND
43926
Εναλλακτικός τίτλος
The role of european brown hare (Lepus europaeus) as a source of emerging and re-emerging pathogens
Συγγραφέας
Τσοκανά, Κωνσταντίνα Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Ρόδη Μπουριέλ Αγγελική
Αθανασίου Λαμπρινή
Βαλιάκος Γεώργιος
Λευκαδίτης Μενέλαος
Σπύρου Βασιλική
Μαμούρης Ζήσης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Γεωργικές Επιστήμες
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καφέ ευρωπαϊκός λαγός; Μικροβιολογία; Ζωονόσοι; Αναδυόμενοι και επαναδυόμενοι παθογόνοι παράγοντες; Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών; Φυλογενετική ανάλυση; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
iii, 238 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.