Επιδημιολογική αξιολόγηση των επιλογών ελέγχου της ισοσπόρωσης σε ελληνικές εκτροφές χοίρων

Περίληψη

Κεφάλαιο 1ο - ΕισαγωγήΗ εισαγωγή της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει μια περιεκτική ανασκόπηση της σύγχρονης γνώσης αναφορικά με την ταξινόμηση του Isospora suis και του βιολογικού του κύκλου, την κλινική εμφάνιση της ισοσπόρωσης των χοίρων, την παθογένεια, τις παθολογο-ανατομικές αλλοιώσεις, την ανοσολογική αντίδραση του χοίρου στην παρασίτωση, τις εφαρμοζόμενες διαγνωστικές τεχνικές, την επιδημιολογία και τις υπάρχουσες επιλογές ελέγχου της νόσου. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι σκοποί της διδακτορικής διατριβής.Κεφάλαιο 2ο – Η επίδραση της θεραπείας με τολτραζουρίλη σε θηλάζοντα χοιρίδια φυσικώς μολυσμένα με Isospora suisΟ σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με τολτραζουρίλη στη φυσική παρασίτωση χοιριδίων με I. suis, σε όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου του θηλασμού, στη μείωση (α) του μέσου χρόνου μέχρι την έναρξη της διάρροιας και της απέκρισσης ωοκύστεων, (β) της πιθανότητας εμφάνισης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chapter 1 - IntroductionThe introduction of the present thesis includes a comprehensive review of current knowledge on Isospora suis taxonomy and lifecycle, the clinical expression of swine isosporosis, its pathogenicity, pathological lesions, immunologic reactions of the pig, the applied diagnostic procedures, its epidemiology and current options for control. At the end of the chapter the objectives of the thesis are presented. Chapter 2 - Effect of toltrazuril treatment in nursing piglets naturally infected with Isospora suisThe aim of the research presented in this chapter was to evaluate the efficacy of toltrazuril treatment against I. suis infection, under field conditions and throughout the nursing period, in reducing (i) the mean time to onset of diarrhoea and oocyst excretion, (ii) the odds of diarrhoea and, (iii) the odds and level of oocyst excretion, adjusting for the heterogeneity of I. suis infection among litters and across time.In a 300-sow farrow-to-finish commercial o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28987
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28987
ND
28987
Εναλλακτικός τίτλος
An epidemiological appraisal of options for control of isosporosis in greek swine herds
Συγγραφέας
Σκαμπαρδώνης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Αστέριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λεοντίδης Λεωνίδας
Σωτηράκη Σμαράγδα
Nielsen Jens Peter
Μπάτζιος Χρήστος
Γεωργιάδης Μάριος
Παπαδόπουλος Ηλίας
Κωστούλας Πολυχρόνης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ισοσπόρωση; Τολτραζουρίλη; Θεραπεία; Απέκκριση ωοκύστεων; Διμερές μοντέλο; Παράγοντες επικινδυνότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
145 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)