Ο Παντόμιμος στην Αυτοκρατορική περίοδο: μια ΄λογοτεχνική συζήτηση΄ ανάμεσα στον Αίλιο Αριστείδη, τον Λουκιανό και τον Λιβάνιο

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία συζητείται κατά κύριο λόγο η ‘λογοτεχνική σχέση’ τριών συγγραφέων, του Αίλιου Αριστείδη, του Λουκιανού και του Λιβάνιου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται πολλές φορές από κοινού ‘σοφιστές’ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς κατά την Αυτοκρατορική εποχή. Η σχέση αυτή εξετάζεται με γνώμονα τη στάση των συγγραφέων απέναντι στο θεατρικό είδος του Παντόμιμου και διευκρινίζεται με την εκτεταμένη σύγκριση τριών λόγων που έχουν ως θέμα την όρχηση και τους εκπροσώπους της. Πρόκειται για τον χαμένο λόγο του Αριστείδη Κατὰ τῶν ὀρχηστῶν, τον διάλογο του Λουκιανού Περὶ ὀρχήσεως και τον λόγο του σοφιστή Λιβάνιου προς τον φανταστικό του αντιπάλο Αριστείδη (Πρὸς Ἀριστείδην ὑπὲρ τῶν ὀρχηστῶν). Ο τελευταίος διασώζει αποσπάσματα από τον λόγο Κατὰ τῶν ὀρχηστῶν και δημιουργεί την εντύπωση ότι λειτουργεί ως υπεράσπιση των χορευτών του Παντόμιμου. Για να κατανοηθεί ωστόσο πλήρως και να αποκαλυφθεί σε όλη της την έκταση η σχέση των συγκεκριμένων συγγραφέων, γίνεται επίσης εκτενής σύγκριση των τριών α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, we mainly discuss the ‘literary relationship’ between three authors, i.e. between Aelius Aristides, Lucian and Libanius, who were jointly described several times as ‘sophists’, and were particularly famous during the Ιmperial Era. This relationship is examined on the basis of the authors’ attitude towards the theatrical genre of Pantomime, and is clarified by an extensive comparison of three orations, whose subject is dance and its representatives. It is about the lost oration of Aelius Aristides Against the Dancers, Lucian’s Dialogue On Dance, and the oration of sophist Libanius towards his imaginary rival Aristides (To Aristides on Behalf of the Dancers). The latter preserves fragments from the Oration Against the Dancers and creates the impression that it functions as a defense of the pantomime dancers. However, we also perform an extensive comparison of the three mentioned orations with works of Aristides, Lucian and Libanius, which are asscociated with pantom ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43533
ND
43533
Εναλλακτικός τίτλος
Pantomime in the Imperial period: a 'literary discussion' between Aelius Aristides, Lucian and Libanius
Συγγραφέας
Κατάρα, Δήμητρα Χρήστος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Τσιτσιρίδης Σταύρος
Γεωργιάδου Αριστούλα
Αρβανίτη Αικατερίνη
Σαβράμη Αικατερίνη
Πανούσης Ιωάννης
Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη
Οικονομοπούλου Αικατερίνη
Στεφανόπουλος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τέχνες
Λέξεις-κλειδιά
Παντόμιμος; Αυτοκρατορική περίοδος; Δεύτερη σοφιστική; Αίλιος Αριστείδης; Λουκιανός; Λιβάνιος; Λόγος Κατὰ τῶν ὀρχηστῶν; Διάλογος Περὶ ὀρχήσεως; Λόγος Πρὸς Ἀριστείδην ὑπὲρ τῶν ὀρχηστῶν
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
261 σ.