Αυτοτελή εγκώμια πόλεων κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο υπό το πρίσμα της προγενέστερης παράδοσής τους

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση με γνώμονα την προγενέστερή τους παρεμφερή ρητορική παράδοση των επτά αυτοτελών εγκώμια πόλεων που μας σώζονται από την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Πρόκειται για το Ἐγκώμιον εἰς τὴν μεγαλόπολιν Νίκαιαν του Θεόδωρου Β´ Λάσκαρι, τον Νικαέα λόγο του Θεόδωρου Μετοχίτη, τον Βυζάντιον ἢ περὶ τῆς βασιλίδος μεγαλοπόλεως λόγο του Θεόδωρου Μετοχίτη, το ημιτελώς σωζόμενο [Ἐγκώμιον Κωνσταντινουπόλεως] του Γεώργιου Καρβώνη, τον Εἰς Τραπεζοῦντα λόγον του Βησσαρίωνα, την Τῇ Τραπεζοῦντι πόλει ἐγκωμιαστικὴν ἔκφρασιν του Ιωάννη Ευγενικού και την Ἐγκωμιαστικὴν ἔκφρασιν Κορίνθου του Ιωάννη Ευγενικού.Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: α) ένα πρώτο εισαγωγικό με τίτλο «Η επιδεικτική ρητορική από την αρχαϊκή μέχρι και την πρώιμη βυζαντινή εποχή: μία σύντομη επισκόπηση», β) ένα δεύτερο κύριο με τίτλο «Η διαμόρφωση του είδους των αυτοτελών εγκωμίων πόλεων στην αρχαιότητα και η εξέλιξή του μέχρι το 1204» και γ) ένα τρίτο κύριο μέρος με τίτλο «Τα αυτοτελή εγκώμια πόλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis I examine, from the perspective of their older rhetorical tradition, the seven independent city praises attested to the Late Byzantine period. They are the Ἐγκώμιον εἰς τὴν μεγαλόπολιν Νίκαιαν by Theodore II Laskaris, the Νικαεύς logos by Theodore Metochites, the Βυζάντιος ἢ περὶ τῆς βασιλίδος μεγαλοπόλεως logos by Theodore Metochites, the incomplete [Ἐγκώμιον Κωνσταντινουπόλεως] by George Karbones, the Εἰς Τραπεζοῦντα λόγoς by Bessarion, the Τῇ Τραπεζοῦντι πόλει ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις by Ioannes Eugenikos and the Ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις Κορίνθου by the same author. The thesis consists of three parts: a) an introductory first part entitled “The Εpideictic Rhetoric from the Archaic to the Early Byzantine Period. A Short Survey”, b) a second main part entitled “The Configuration of the Genre of the Independent City Praises during Antiquity and its evolution till 1204” and c) a third main part entitled “The Independent City Praises of the Late Byzantine Period”.The introductor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39474
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39474
ND
39474
Εναλλακτικός τίτλος
Independent city praises in late byzantium under the perspective of their rhetorical tradition
Συγγραφέας
Βουδούρη, Αλεξάνδρα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Πολέμης Ιωάννης
Παναγιώτου Αντώνιος
Κόλιας Ταξιάρχης
Μαρκόπουλος Αθανάσιος
Κάρλα Γραμματική
Λουκάκη Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Επιδεικτική ρητορική; Εγκώμια πόλεων; Πρώιμη παλαιολόγεια περίοδος; Λιβάνιος; Θεόδωρος Μετοχίτης; Βησσαρίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 662 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)