Η φυσική αναγέννηση της δρυός (Quercus spp.) κάτω από την επίδραση της βόσκησης στα μεσαία και χαμηλά υψόμετρα του κεντρικού τμήματος της οροσειράς της Ροδόπης

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε σε κλειστές συστάδες των ειδών Quercus frainetto και Quercus petraea στα μεσαία και χαμηλά υψόμετρα στην βορειοανατολική Ελλάδα στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. Οι σκοποί της διατριβής καθορίστηκαν α) η ανάλυση της επίδρασης της βόσκησης από αγροτικά ζώα στην επιβίωση, στη μορφή, στη δομή, στη δυναμική και στη χωρική κατανομή της πρόδρομης αναγέννησης των προαναφερθέντων ειδών και β) ο προσδιορισμός του βαθμού που υποβαθμίζει τις συστάδες τους.Για την παρακολούθηση της βόσκησης και της επιβίωσης των φυτών αναγέννησης των δύο ειδών, το φθινόπωρο του 2013, σε κλειστή συστάδα του είδους Q. frainetto Ten. (περιοχή Α) σε επιφάνεια 300 m x 100 m εγκαταστάθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία 22 μόνιμες υπο-επιφάνειες 5 m x 3 m. Tην ίδια χρονική περίοδο, σε κλειστή συστάδα του είδους Q. petraea (Matt.) Liebl. (περιοχή Δ), σε επιφάνεια 500 m x 100 m εγκαταστάθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία 20 μόνιμες υπο-επιφάνειες 5 m x 3 m. Στην περιοχή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis was conducted in Quercus frainetto and Quercus petraea closed stands at medium and low elevations in northeastern Greece of the central part of Rhodope mountains. The aims of this thesis were the analysis of the impact of livestock grazing on the survival, the form, the structure, the dynamic and the spatial distribution of the advance regeneration of the species mentioned above as well as the determination of the degree to which the grazing degrades stands. To monitor the grazing and the survival of the regeneration plants of the two species, in autumn 2013, in a Q. frainetto Ten. closed stand (Area A) in a 300 m by 100 m plot 22 permanent subplots 5 m by 3 m were established using a random sampling method. At the same time, in a Q. petraea (Matt.) Liebl. closed stand (Area D), in a 500 m by 100 m, 20 permanent subplots 5 m by 3 m were established using a random sampling method. In area A, inside each subplot, 10 Q. frainetto seedlings which were germinated in the growth pe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43370
ND
43370
Εναλλακτικός τίτλος
The natural regeneration of the oak (Quercus spp.) under grazing pressure at medium and low elevations of the central part of Rhodope mountains
Συγγραφέας
Μπάτζιου, Μαρία Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Μήλιος Ηλίας
Ραδόγλου Καλλιόπη
Κιτικίδου Κυριακή
Γαλατσίδας Σπυρίδων
Κυριαζόπουλος Απόστολος
Μαλλίνης Γεώργιος
Δήμου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση της δρυός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xix, 116 σ., εικ., πιν., γραφ.