Ανάλυση της φυσικής αναγέννησης της οξιάς (Fagus sylvatica L. s.l.) στις προχωρημένες στη σειρά διαδοχής συστάδες του είδους στο όρος Γράμμος

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο όρος Γράμμος, σε αμιγείς συστάδες οξιάς (Fagus sylvatica), αλλά και σε μικτές συστάδες οξιάς (F. sylvatica) - ελάτης (Abies borisii–regis). Οι σκοποί της παρούσας διατριβής είναι: α) Η ανάλυση της φυσικής αναγέννησης της οξιάς που έχει εγκατασταθεί κάτω από αραιωμένη κομοστέγη, β) Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της παραβλάστησης μετά την υλοτομία των ατόμων της φυσικής αναγέννησης της οξιάς, που έχει εγκατασταθεί κάτω από αραιωμένη κομοστέγη, γ) Η ανάλυση της πρόδρομης φυσικής αναγέννησης της οξιάς, δ) Η ανάλυση της φυσικής αναγέννησης των μικτών συστάδων της οξιάς - ελάτης και ε) Η συναγωγή συμπερασμάτων και η δημιουργία προτάσεων για τη δασική πράξη. Για την ανάλυση της φυσικής αναγέννησης της οξιάς και των χαρακτηριστικών της παραβλάστησης των ατόμων της φυσικής αναγέννησης, που έχει εγκατασταθεί κάτω από αραιωμένη κομοστέγη, διαχωρίστηκαν δύο σταθμικοί τύποι, ενώ ορίστηκαν τρεις καταστάσεις σταθμού. Οι καταστάσεις σταθμού Β΄ και Γ΄ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis was conducted on Grammos Mountain, on pure beech stands (F. sylvatica) and on mixed stands of beech (F. sylvatica) – fir (A. borisii–regis). The objectives of this study are: a) The analysis of the natural regeneration of beech, established under an opened canopy, b) The analysis of the sprouting characteristics of beech natural regeneration plants, established under an opened canopy, c) The analysis of the advance natural regeneration of beech, d) The analysis of natural regeneration of mixed stands of beech - fir and e) to deduce conclusions and recommend proposals for the forest practice. For the analysis of the natural beech regeneration and the sprouting characteristics of beech, established under an opened canopy, two site types were distinguished while there were appointed three states of site. The states of site B and C (K.B and K.C), were considered to belong to sites of a medium productivity, which are dominating the wider research area.The state of site A (K.A) w ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37684
ND
37684
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of beech (Fagus sylvatica L. s.l.) natural regeneration in the late successional stands of the species on the Grammos mountain
Συγγραφέας
Σταμπουλίδης, Αθανάσιος Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Μήλιος Ηλίας
Κιτικίδου Κυριακή
Ορφανουδάκης Μιχαήλ
Σμύρης Παύλος
Ραδόγλου Καλλιόπη
Μάρης Φώτιος
Δήμου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Fagus sylvatica L. s.l.; Αναγέννηση; Παραβλάστηση; Κοινωνική θέση; Αύξηση του ύψους; Πρόδρομη αναγέννηση; Ανταγωνισμός; Abies borisii-regis
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
409 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ., ευρ.