Αξιολόγηση και έλεγχος διατεμαχικού ανταγωνισμού σε πειράματα σκληρού σίτου

Περίληψη

Στόχος της διατριβής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του ανταγωνισμού μεταξύ των πειραματικών τεμαχίων σε πειράματα αξιολόγησης ποικιλιών σκληρού σιταριού (Triticum turgidum var durum), η κατανόηση των αιτίων της εμφάνισης του ανταγωνισμού αυτού καθώς και η διερεύνηση τρόπων διευθέτησης και ελέγχου του υπό τις ελληνικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκε το μέγεθος της επίδρασης του διατεμαχικού ανταγωνισμού σε σχέση με τον αριθμό των συγκομιζόμενων γραμμών και τη διαφορά ύψους μεταξύ των γονοτύπων στα ανταγωνιζόμενα τεμάχια, καθώς και οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού αυτού στην ακρίβεια της πειραματικής αξιολόγησης. Για την λεπτομερέστερη εκτίμηση της επίδρασης του ύψους, η παραπάνω μελέτη έγινε τόσο σε τυπικά πειράματα αξιολόγησης όπου συμμετείχαν όλοι οι γονότυποι ανεξάρτητα από το ύψος τους όσο και σε αντίστοιχα πειράματα όπου υπήρξε ομαδοποίηση των γονοτύπων με βάση το ύψος τους. Παράλληλα, μελετήθηκε και ο ρόλος του προσανατολισμού των γραμμών των πειραματικών τεμαχίων στην εκδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to investigate the effect of interplot competition in durum wheat (Triticum turgidum var durum) evaluation experiments, to understand the causes of the emergence of such competition and to explore ways to settle and control it under Greek conditions. In this context, we studied the extent of interplot competition with regard to the number of harvested rows and the height difference among the genotypes in the competing plots, as well as the impact of such competition on the accuracy of the experimental evaluation. For a more detailed assessment of the height impact, the current study included both typical experiments which involved evaluating all genotypes regardless of their height and respective experiments where there was grouping of genotypes based on their height. The role the orientation of lines in the experiment plots play in the event of competition was also studied, since it was possible to vary according to the geographical location the experimental ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30441
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30441
ND
30441
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation and control of interplot competition in durum wheat experiments
Συγγραφέας
Κατσιλέρος, Αναστάσιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Βελτιώσεως των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Εξεταστική επιτροπή
Σκαράκης Γεώργιος
Μπέμπελη Πηνελόπη
Κατσιώτης Ανδρέας
Ευθυμιάδης Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Συμιλλίδης Γεράσιμος
Μενεξές Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ομαδοποίηση γονοτύπων; Διαλληλικό σχέδιο ανταγωνισμού; Συστατικά διακύμανσης; Προσανατολισμός γραμμών; Διόρθωση απόδοσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 112 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)