Η ανάπτυξη του θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Η Ανάπτυξη του Θρησκευτικού -Προσκυνηματικού Τουρισμού στα νησιά του Βορείου Αιγαίου» είναι η διερεύνηση και ερμηνεία των απόψεων και αντιλήψεων των εμπειρογνωμόνων του τουρισμού αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στα νησιωτικά συμπλέγματα Λέσβο, Σάμο και Χίο. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να καταστεί εφικτή η ζητούμενη αξιοποίηση των ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας αναφορικά με την ανάπτυξη του θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού στην ακριτική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ως γνωστόν, η τουριστική ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας που τις χαρακτηρίζει.Ο σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός-προσκυνηματικός τουρισμός στα νησιά του Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της ενδογενούς τουριστικής ανάπτυξης αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερη περιοχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

ABSTRACT The scope of this Ph.D. Thesis entitled "The Development of Religious-Pilgrimage Tourism in the North Aegean Islands" is the investigation and interpretation of the views and perceptions of the tourism experts regarding the prospects for the development of the religious-pilgrimage tourism in the North Aegean Region, especially in the island complexes of Lesvos, Samos and Chios.The main goal of this research activity is to make possible the exploitation of the findings of the empirical research regarding the development of religious-pilgrimage tourism in the borderline Region of the North Aegean. As is well known, the tourist development of island regions is a matter of intense concern because of the geographic specificity that characterizes them.The aim of this dissertation is to develop religious-pilgrimage tourism in the North Aegean islands as part of endogenous tourism development, highlighting a particular area with rich historical and religious heritage, taking into acc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43317
ND
43317
Εναλλακτικός τίτλος
The development of the religious-pilgrimage tourism in the North Aegean islands
Συγγραφέας
Πουλάκη, Πανωραία Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Λαγός Δημήτριος
Σταυρινούδης Θεόδωρος
Γάκη Ελένη
Παπαθεοδώρου Ανδρέας
Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Κορρές Γεώργιος
Μοίρα Πολυξένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Θρησκευτικός τουρισμός; προσκύνημα; Βόρειο Αιγαίο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
548 σ., πιν., σχημ., γραφ.