Συμμετοχή κατοίκων και φορέων στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού

Περίληψη

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του πολιτιστικού τουρισμού και η σωστή διαχείριση και προβολή της είναι σε θέση να επιφέρει αλλαγές στην πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη όπως επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας του υπάρχοντος δομημένου περιβάλλοντος. Αν και ο ρόλος του πολιτιστικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη μίας πόλης ή περιοχής αμφισβητείται, η αρμονική συνύπαρξη τους φαίνεται ότι προκρίνεται. Οι επιδράσεις του πολιτιστικού τουρισμού αντανακλώνται σε ολόκληρα τα κοινωνικά στρώματα με τη συμμετοχή των κατοίκων στην ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς να θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις. Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η σύνθεση του μωσαϊκού της αντίληψης περί συμμετοχής στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στον Ελλαδικό χώρο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cultural heritage is an essential component of cultural tourism and the proper management and promotion can contribute to cultural development, social development as well as to the improvement of the quality of the existing built environment. Although the role of cultural tourism in the economic development of a city or region is disputed, it seems that their harmonious coexistence is preferred. The effects of cultural tourism are reflected in the whole community whilst residents’ participation in the displaying of their cultural heritage is regarded as one of the major contemporary challenges. The main objective of this research is the composition of a mosaic regarding the participation concept in Greece’s cultural heritage displaying.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41949
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41949
ND
41949
Εναλλακτικός τίτλος
Participation of residents and institutions in the displaying of cultural heritage and local development in the context of cultural tourism
Συγγραφέας
Σπανός, Βασίλειος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοπούλου Όλγα
Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ
Μεταξάς Θεόδωρος
Γοσποδίνη Ασπασία - Αναστασία
Γούσιος Δημήτριος
Γαβρά Ελένη
Καλλιώρας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτιστικός τουρισμός; Μνημεία; Ανάδειξη; Συμμετοχή; Κάτοικοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
273 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)