Μελέτη της μεσομορφικής συμπεριφοράς υγροκρυσταλλικών ολιγομερών και δυαδικών συστημάτων που εμφανίζουν δύο νηματικές φάσεις

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της μεσομορφικής συμπεριφοράς διμερικών και ολιγομερικών υγροκρυσταλλικών υλικών, που φέρουν εύκαμπτες συνδετικές αλυσίδες με περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα, καθώς και δυαδικών συστημάτων αυτών. Όλα τα υπό μελέτη συστήματα εμφανίζουν πέραν της συμβατικής Νηματικής (Ν) φάσης, και κατά την ψύξη από αυτή, την πρόσφατα ανακαλυφθείσα νηματική Νx/tb φάση. Η ανακάλυψη της Nx/tb φάσης έχει πυροδοτήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον μιας και είναι μια φάση χειρόμορφη στη φύση της, η οποία όμως απαρτίζεται από μη-χειρόμορφα μόρια. Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής γίνεται μια εισαγωγή στην υγροκρυσταλλική (ΥΚ) κατάσταση της ύλης μέχρι και την ανακάλυψη της Νx/tb. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμφανίζει και τίθενται οι γενικότεροι στόχοι μελέτης της φάσης αυτής που αφορούν στη διασαφήνιση της μοριακής δομής και οργάνωσης εντός αυτής, στις μοριακές παραμέτρους που συνηγορούν στην εμφάνιση της, αλλά και στο ίδιο το γεγονός του αυθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is to investigate the mesomorphic behaviour of dimeric and oligomeric liquid crystalline materials, with an odd-carbon atom number in the flexible spacer, as well as corresponding binary mixtures. The systems under study exhibit the recently discovered Nx/tb phase upon cooling from the conventional Nematic (N). The discovery of the Nx/tb phase has attracted major scientific interest due to the chiral nature of the mesophase, despite being comprised by achiral molecules.In the first chapter of the thesis, an introduction to the liquid crystal (LC) state is presented up to the discovery of the Nx/tb phase, followed by a brief discussion about the specific characteristics that the mesophase exhibits. Finally, the main goals of the thesis are presented including the elucidation of the molecular structure and organisation within the phase, the molecular parameters that favour mesophase formation and more importantly the case of spontaneous chiral symmetry breaking ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43310
ND
43310
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the mesomorphic behaviour of liquid crystalline oligomers and binary systems that exhibit two nematic phases
Συγγραφέας
Ράμου, Ευθυμία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Εξεταστική επιτροπή
Καραχάλιου Παναγιώτα
Γεωργά Σταυρούλα
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Βανακάρας Αλέξανδρος
Κροντηράς Χριστόφορος
Λελίδης Ιωάννης
Τερζής Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Θερμοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι; υγροκρυσταλλικά διμερή και ολιγομερή; νηματικές φάσεις; Nx/tb φάση; υγροκρυσταλλικά μίγματα; πολωτική μικροσκοπία; Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης; Περίθλαση ακτίνων Χ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
113 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)