Ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης καρδιολογικών ασθενών με προσωπικότητα τύπου D

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, επιχείρησε μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε μετεμφραγματίες ασθενείς, με Προσωπικότητα Τύπου D, η οποία ορίζεται από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των δεικτών της Κοινωνικής Αναστολής και της Αρνητικής Συναισθηματικότητας. Σκοπός της έρευνας ήταν, να μελετηθεί in vivo σε ψυχοθεραπευτική συνθήκη, η χαρακτηριολογική δομή των εν λόγω ασθενών, να ελεγχθεί πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση των συστατικών στοιχείων που δομούν την Προσωπικότητα Τύπου D, καθώς επίσης να καταγραφεί η αποτίμηση του όλου εγχειρήματος από την πλευρά των ασθενών. Η έρευνα βασίστηκε σε μια ομαδικού τύπου ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία διεξήχθη σε εξωνοσοκομειακή βάση με εβδομαδιαίες συνεδρίες, για ένα ακαδημαϊκό έτος, και συμμετοχή τριών μελών με Προσωπικότητα Τύπου D. Στην εισαγωγική, μέση και τελική φάση της παρέμβασης δόθηκε προς συμπλήρωση η Κλίμακα DS14. Ως μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση. Από την ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου κειμενικού υλικού, επιλεγμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study, attempts a psychotherapeutic intervention on post-myocardial infarction patients with Type D Personality, which is defined by the simultaneous presence of indicators of Social Isolation and Negative Affectivity. The aim was to study in vivo, in a psychotherapeutic setting, the personality structure of the patients in question, to inspect possible changes or modification of components that construe Type D Personality and to record the patients’ assessment of the project. The research was conducted on a group psychotherapeutic approach, conducted on an outpatient basis with weekly sessions, for one academic year, and the involvement of three members with Type D Personality. In the introductory, middle and final phase of the intervention, Scale DS14 was distributed and filled out. Thematic Analysis was selected, as a method of analyzing quality data. From the analysis of the transcribed text material, of selected sessions, 96 codes were created, that in turn structure the foll ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43064
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43064
ND
43064
Εναλλακτικός τίτλος
A psychotherapeutic rehabilitation program on cardiac patients with type D personality
Συγγραφέας
Τσιρίκος, Αντώνιος του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Προσωπικότητα Τύπου D; Ομαδική ψυχοθεραπεία; Θεματική Ανάλυση; Μετεμφραγματίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
304 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)