Μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία θεραπευτικής αλλαγής από την οπτική του πελάτη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελέτησε τους βοηθητικούς παράγοντες στην ψυχοθεραπεία, από την οπτική του πελάτη. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι αλλαγές και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσα από τις οποίες ο πελάτης θεωρεί πως κατάφερε να βοηθηθεί. Η έρευνα βασίστηκε σε 10 ημιδομημένες συνεντεύξεις πελατών διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας επιτυχώς. Το εμπειρικό υλικό αναλύθηκε με τη μέθοδο της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία της ψυχοθεραπευτικής αλλαγής όπως και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξή της. Το μοντέλο αναδεικνύει το ρόλο του πελάτη, του θεραπευτή και της μεταξύ τους σχέσης ως βασικούς παράγοντες της θεραπευτικής αλλαγής. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της συγκατασκευής ενός θεραπευτικού κόσμου καινούργιων δυνατοτήτων και επιλογών για τον πελάτη, τη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου εμπιστοσύνης, τον επαγγελματισμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study has explored the presence of helping factors that take place in psychotherapy from the client’s perspective. More precisely, it explores client individual changes and therapeutic interventions from the client’s point of view. The current study examined 10 semi-structured interviews held with clients that had completed successfully psychotherapy based on various approaches. Grounded theory was used to analyze the interviews. Results reveal a theoretical model that depicts the process of change in psychotherapy and the therapeutic factors that take place in the process. This theoretical model of change reveals the client’s and the therapist’s role, along with the role of their working alliance as basic factors of therapeutic change. Findings underscore the importance of the co-construction of a therapeutic world of new possibilities and different choices for the client, the creation of a safe and trustworthy environment, the human integrity, the professional and accepting stan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42633
ND
42633
Εναλλακτικός τίτλος
A grounded theory of therapeutic change from the client’s perspective
Συγγραφέας
Ζύμνη, Αικατερίνη του Σοφοκλής
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταλίκας Αναστάσιος
Μπεχράκης Θεόδωρος
Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία
Κορδούτης Παναγιώτης
Αλεξάς Γεώργιος
Κατερέλος Ιωάννης
Μαντόγλου Άννα
Μέλλον Ρόμπερτ
Καζή Σμαράγδα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχοθεραπεία; ψυχοθεραπευτική αλλαγή; Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία; Θεραπευτικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvi, 249 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)