Η σημασία αναγνώρισης και αξιοποίησης των φιλοσοφιών της εκπαίδευσης ενηλίκων: θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση

Περίληψη

Η σημασία που αποδίδει η σύγχρονη κοινωνία στην εκπαίδευση ενηλίκων καθιστά αναγκαίο από την πλευρά του εκπαιδευτή, να έχει επίγνωση του ευρύτερου φιλοσοφικού πλαισίου που διέπει τη σκέψη του, τις επιλογές του και τις πρακτικές που ακολουθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή έχει ως σκοπό να αναδείξει (α) την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας με την πράξη παρουσιάζοντας τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες που άπτονται στο γνωστικό πεδίο αναφοράς, την εκπαίδευση ενηλίκων, (β) τις δύο αντικρουόμενες, τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην εκπαιδευτική πρακτική, θεωρίες, τον συμπεριφορισμό και τον εποικοδομητισμό και (γ) τη δυνατότητα συνύπαρξης δύο ή και περισσοτέρων εκπαιδευτικών φιλοσοφιών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε σχέση με τέσσερις παραμέτρους: την εκπαίδευση/ μάθηση, τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή, τον ρόλο του εκπαιδευομένου, μέσω έρευνας. Η συνεισφορά της είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας επίγνωσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The importance that modern society attributes to adult education makes it necessary for the adult educator to be aware of the broader philosophical framework that guides their thoughts, their choices and their practises they applies during the educational process. The purpose of this PhD thesis is to highlight a) the neseccity of linking the educational philosophy with practice by presenting educational philosophical theories of the reference field, i.e., adult education b) the two conflicting, both in the bibliography and in the educational practice, theories: behaviourism and constructivism and c) the possibility of the co-existence of two or more educational philosophies in the field of adult education, in relation to four parameters: education / learning, the teaching process, the role of the trainer, and the role of the trainee, through research. Its contribution is to highlight the need for the trainer to be aware of the educational philosophy adopted in different parts of educat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43036
ND
43036
Εναλλακτικός τίτλος
The importance of recognizing and exploiting philosophies of adult education: theoretical and empirical documentation
Συγγραφέας
Παπαδήμα, Γενοβέφα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραβάκου Βασιλική
Σίμος Γρηγόριος
Montgomery Anthony
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Σταμπουλής Μιλτιάδης
Βαλκάνος Ευθύμιος
Μακρής Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; εκπαιδευτική φιλοσοφία; Εκπαιδευτής Ενηλίκων; PAEI
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 178 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)