Η εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού εκκλησιαστικού δικαίου σε ένα εκκλησιαστικό δίκαιο της Ένωσης: η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Περίληψη

Το θρησκευτικό φαινόμενο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Το εκκλησιαστικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις Εκκλησιών και Θρησκειών με το κράτος. Το άρθρο 9 ΕΣΔΑ και η νομολογιακή του ανάπτυξη δημιουργούν τις δομές ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού εκκλησιαστικού δικαίου de facto. Από την άλλη, η Δήλωση 11 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, ο Χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων και η Συνθήκη της Λισσαβόνας διαμορφώνουν τα θεμέλια ενός Εκκλησιαστικού δικαίου της Ένωσης, υπό τη προοπτική μίας πιο προχωρημένης σύγκλησης. Η συνεισφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οικοδομή της Ευρώπης θεωρείται απαραίτητη μέσω των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσω της εκκλησιαστική της παράδοση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le phénomène du religieux joue un rôle important en Europe. Le droit ecclésiastique stipule les rapports juridiques entre l’Etat et les Eglises et les Religions. L’article 9 CEDH et son développement jurisprudentiel créent les conditions d’existence d’un droit ecclésiastique européen de facto. En outre, la Déclaration 11 annexée au Traité d’Amsterdam, la Charte des Droits fondamentaux de l’Union et le Traité de Lisbonne forment les fondements d’un droit ecclésiastique de l’Union, dans la perspective d’une convergence plus avancée. La contribution de l’Eglise Orthodoxe à la construction européenne est considérée indispensable par le biais des Représentations des Eglises Orthodoxes localement établies au sein de l’Union Européenne, ainsi que de sa tradition ecclésiale.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42804
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42804
ND
42804
Εναλλακτικός τίτλος
L’évolution d’un droit ecclésiastique européen vers un droit ecclésiastique de l’union: la contribution de l’eglise Orthodoxe
Συγγραφέας
Γεωργιάδης, Σάββας του Ανδρέας
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Basdevant - Gaudemet Brigitte
Χριστιανός Βασίλειος
Παπαθωμάς Γρηγόριος
Rampelberg René - Marie
Zagamé Marie - France
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εκκλησιαστικό δίκαιο; Κανονικό δίκαιο - corpus canonum της Εκκλησίας; Ευρωπαϊκό δίκαιο; Δίκαιο της ένωσης; Ευρωπαϊκό εκκλησιαστικό δίκαιο; Εκκλησιαστικό δίκαιο της Ένωσης; Ευρωπαϊκοί θεσμοί, Ορθόδοξη Εκκλησία; Αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 312 σ.; Β' τόμος 398 σ.), σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)