Mοντελοποίηση ερευνητικής μεθοδολογίας μέσα από τη δημιουργία ροών εργασίας στην αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Περίληψη

Η ανάπτυξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (ΨΒ) υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον ερευνητών από ετερογενή πεδία, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τη σημαντικότητα του ρόλου τους στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η ετερογένεια αυτή της κοινότητας η οποία περιβάλει τις ΨΒ είχε ως ακόλουθο αποτέλεσμα την ετερογένεια των οπτικών από την οποία αντιμετωπίζονται σε επίπεδο αξιολόγησης. Η έννοια της αξιολόγησης στο πλαίσιο των ΨΒ θεωρείται ως η διαδικασία προσδιορισμού του βαθμού πλήρωσης των αρχικών στόχων ή της ικανοποίησης του σκοπού για την οποία δημιουργήθηκαν και αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Οι δύο τελευταίες διαδικασίες (η ανάπτυξη και η βελτίωση) απαιτούν την επένδυση σημαντικών πόρων, όπως ανθρώπων, χρημάτων και τεχνολογίας και επομένως κάθε προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θεωρείται απαραίτητη. Έχοντας ως βάση ένα σώμα κειμένων που αφορούσαν την αξιολόγηση των ΨΒ προερχόμενο από τα τρία σημαντικότερα σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Digital Libraries’ (DLs) rapid emerge attracted the research interest of people from heterogenous scientific fields who realized the importance of their role within their field of activity. The heterogeneity of the community that relies aside DLs resulted the form of an analogous heterogeneity if the sphere of perspectives that DLs are evaluated. Evaluation within DLs’ context is considered as the process of determining whether the initial objectives or scope for which the system or a service has been setup is achieved or not. The specific procedure is crucial for their development and improvement and require the investment of significant resources such as people, money and technology. In any case, it is obvious that any attempt to improve the decision-making process is considered necessary.Current study intends to give an answer to a series of research questions exploiting a corpus consisted by articles focusing on the DLs’ evaluation. These articles are part from the proceedings gene ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42259
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42259
ND
42259
Εναλλακτικός τίτλος
Modeling of research methodology through the creation of workflows in the evaluation of Digital Libraries
Συγγραφέας
Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (ΤΑΒ)
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Γεργατσούλης Εμμανουήλ
Γαρυφάλλου Εμμανουήλ
Νικολαίδου Μάρα
Κωνσταντόπουλος Πάνος
Καπιδάκης Σαράντος
Δαλαμάγκας Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών; Ερευνητικές μεθοδολογίες; Θεματική μοντελοποίηση; Οντολογίες; Ανθρωποδίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)