Μέγεθος δείγματος για την κατάρτιση μαζοπινάκων

Περίληψη

Δύο απαραίτητα στοιχεία στο σχεδιασμό μιας έρευνας είναι η μέθοδος δειγματοληψίας και το μέγεθος δείγματος. Στη διαχείριση φυσικών πόρων, αυξάνεται η σπουδαιότητα επιλογής της μεθόδου δειγματοληψίας και του μεγέθους δείγματος. Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση ενός ελάχιστου μεγέθους δείγματος για την κατάρτιση μαζοπινάκων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Η εκτίμηση του μεγέθους δείγματος, διερευνήθηκε με τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες: 1) με μία εξίσωση επικύρωσης μοντέλων παλινδρόμησης, από όπου και εκτιμήθηκε το μέγεθος δείγματος για την πρόβλεψη, 2) με τον καθορισμού διαστημάτων εμπιστοσύνης για το συντελεστή προσδιορισμού και 3) από το διάστημα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής (όγκου), όπου το μέγεθος δείγματος προέκυψε για διάφορες θεωρητικές κατανομές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Η εκτίμηση των στατιστικών: συντελεστής προσδιορισμού, προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού και τυπικό σφάλμα εκτίμησης, έγινε από ένα απλό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two necessary factors in designing a survey are sampling design and sample size. In natural resources management the importance of selecting sampling design and sample size increases. The aim of this research is the estimation of a minimum sample size for constructing volume tables which are used in forest ecosystems management. Sample size estimation was examined using three different methodologies: 1) a cross validation equation for regression which gives an estimation of sample size for prediction 2) by determining the confidence interval of coefficient of determination and 3) from the confidence interval of the mean of the depended variable (volume) where sample size is given for some theoretical distributions of the independed variable. The statistics coefficient of determination, adjusted coefficient of determination and standard error of the estimate were estimated from a simple random pilot sample of n=50, and fitting of four models for volume tables with one and two paramete ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41955
ND
41955
Εναλλακτικός τίτλος
Sample size for constructing volume tables
Συγγραφέας
Τσαναξίδου, Ζωή Χρήστος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Μάτης Κωνσταντίνος
Σταματέλλος Γεώργιος
Λεφάκης Παναγιώτης
Γήτας Ιωάννης
Καραμανώλης Δημήτριος
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Κιτικίδου Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Μέγεθος δείγματος; Μαζοπίνακες; Παλινδρόμηση; Bootstrap προσομοίωση; Συντελεστής προσδιορισμού; Τυπικό σφάλμα εκτίμησης; Γλώσσα R.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 134 σ., πιν., χαρτ., γραφ.