Μελέτη μορφής κορμών δέντρων Quercus conferta στο Χολομώντα Χαλκιδικής.

Περίληψη

Για τις συστάδες της πλατύφυλλου δρυός (Querqus conferta) στο Χολομώντα Χαλκιδικής, συγκρίθηκαν γραμμικές και μη γραμμικές εξισώσεις κωνικότητας, οι οποίες εκτιμούν τη διάμετρο σε ύψος hi, , σε οποιοδήποτε ύψος του κορμού hi. Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος των Demaerschalk και Kozak (1974). Τελικά επιλέχτηκε συστηματικό δείγμα 500 δέντρων. Σε κάθε δέντρο μετρήθηκαν η πρεμνική διάμετρος, η διάμετρος σε ύψος 80 cm και η στηθιαία διάμετρος D. Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση των διαμέτρων ανά δυο m πάνω από τη στηθιαία διάμετρο, δηλαδή στα 3,3, 5,3, ... m από το έδαφος και του συνολικού ύψους H κάθε δέντρου. Για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στις εξισώσεις παλινδρόμησης έγινε διερευνητική ανάλυση δεδομένων. Για τη σύγκριση των εξισώσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια και εφαρμόστηκαν οι εξής έλεγχοι:•Έλεγχος σημαντικότητας παλινδρόμησης.•Εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης για τους συντελεστές παλινδρόμησης.•Έλεγχος υποθέσεων για τους συντελεστέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Linear and nonlinear equations were compared, to express diameter at height hi, , as a function of height hi, for stands of Querqus conferta at Holomondas (Halkidiki).Demaerschalk και Kozak’s method (1974) was applied, to determine sample size. Finally, a systematic sample size of 500 trees was selected. Variables measured at sample trees were diameter at stump height, diameter at 80 cm height and breast height diameter D. Variables estimated at sample trees were diameters 2 by 2 m above breast height, that is at 3,3, 5,3, ... m above ground and total tree height H.Exploratory data analysis was applied, for all variables used in the regression equations. Comparison criteria and tests for regression equations were:•Test of regression significance.•Confidence intervals estimation for regression coefficients.•Testing hypotheses concerning regression coefficients.•Multicollinearity tests.•Residual analysis.•Coefficient of determination.•Standard error of estimate of dependent variable.•Me ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29217
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29217
ND
29217
Εναλλακτικός τίτλος
A study of the form of Hungarian oak trees (Quercus conferta) at Cholomonda Chalkidiki, Northern Greece
Συγγραφέας
Κιτικίδου, Κυριακή του Γεώργιος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας
Εξεταστική επιτροπή
Μάτης Κωνσταντίνος
Παπασταύρου Αναστάσιος
Σταματέλλος Γεώργιος
Καρτέρης Μιχαήλ
Σμύρης Παύλος
Λεφάκης Παναγιώτης
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Μορφή κορμού; Σχήμα κορμού; Προφίλ κορμού; Μορφή δέντρου; Σχήμα δέντρου; Προφίλ δέντρου; Εξισώσεις κωνικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
247 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)