Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση: η συμβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων στην Ελλάδα

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι, αρχικά, η εννοιολογική ανασκόπηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η ανάδειξη του ρόλου και της αναγκαιότητας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η διατύπωση σχετικών ερευνητικών προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται, μέσω της δευτερογενούς έρευνας, η καταγραφή των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπάρχουσας κατάστασης κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, με την πρωτογενή έρευνα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύριο ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο και με δείγμα 786 φοιτητών-εκπαιδευομένων στην επιχειρηματικότητα και 85 καθηγητών οι οποίοι έχουν διδάξει μαθήματα επιχειρηματικότητας, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τόσο ο βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και οι στάσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral dissertation is to present a conceptual overview of entrepreneurship and entrepreneurial education, to highlight the role and necessity of entrepreneurship education in fostering entrepreneurship and to formulate relevant research proposals.For this purpose, is attempted, through secondary research, the recording of relevant European Union policies and current situation on the Greek education system but also in other European Union countries. Moreover, the primary research in higher education institutions, using as a primary research tool the questionnaire and a sample of 786 student trainees in entrepreneurship and 85 teachers who have taught entrepreneurship courses, is an effort to investigate both the degree of student participation in entrepreneurship education programs in secondary and tertiary education and the attitudes, the opinions and the entrepreneurial intentions of students who have participated in entrepreneurship education programs such as c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41045
ND
41045
Εναλλακτικός τίτλος
Entrepreneurship and education: The contribution of entrepreneurship education programs in the development of youth entrepreneurship in Greece
Συγγραφέας
Παπαγιάννης, Γεώργιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιπητάνου Αθηνά
Δαγδιδέλης Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Παπαπανάγος Χάρρυ
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Σιφαλέρας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματικότητα; Εκπαίδευση; Επιχειρηματική εκπαίδευση; Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότα; Εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας; Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Μαθήματα επιχειρηματικότητας; Σεμινάρια επιχειρηματικότητας; Διαγωνισμός επιχειρηματικής ιδέας; Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
476 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)