Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της ψυχικής υγείας: συγκριτική αξιολόγηση της εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας σε διαφορετικού τύπου ψυχιατρικές δομές

Περίληψη

Η επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται ως «ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης,αποπροσωποποίησης και περιορισμένης προσωπικής εκπλήρωσης, που αναπτύσσεταικυρίως στους επαγγελματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους ανθρώπους»(Maslach & Jackson,1986).Σκοπός της μελέτης. Με την παρούσα μελέτη επιδιώκονται τα εξής:1. Η εκτίμηση και σύγκριση του επιπέδου εξουθένωσης (και άλλων συσχετιζόμενωνμεταβλητών) επαγγελματιών ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, που εργάζονται σεδιαφορετικού τύπου ψυχιατρικές δομές, δηλαδή σε ενδονοσοκομειακά ψυχιατρικά τμήματα καισε εξωνοσοκομειακές – κοινοτικές δομές.2. Η σύγκριση του επιπέδου εξουθένωσης και άλλων μεταβλητών μεταξύ επαγγελματιώνυγείας, που απασχολούνται σε ενδονοσοκομειακά ψυχιατρικά και νευρολογικά τμήματα.3. Η διερεύνηση των υποκειμενικών παραγόντων (π.χ. κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, ικανοποίηση από την εργασία, στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνωνκαταστάσεων κ.ά.) και περιβαλλοντικών - εργασιακών μεταβλητών (π.χ. στρεσογόνες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Professional burnout is a “psychological syndrome of emotional exhaustion, depersonalizationand reduced personal accomplishment that can occur among individuals who do “peoplework” of some kind” (Maslach & Jackson, 1986).The purpose of the study. The present study aims to:1. Estimate and compare the levels of burnout syndrome (and other correlated variables)among different occupations of mental health professionals, working in different psychiatricinstitutions, hospital inpatient psychiatric wards and outpatient community-based mentalhealth services.2. Compare the levels of burnout syndrome and other variables among professionals workingin hospital inpatient psychiatric and neurology wards.3. Detect personal factors (i.e. sociodemographic characteristics, satisfaction with severalaspects of the work environment, strategies for coping with stressful situations etc.) and workrelated variables (i.e. stressful working conditions and available job resources) whichcorrelate with burnout synd ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40659
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40659
ND
40659
Εναλλακτικός τίτλος
Burnout syndrome in the mental health field: a comparative evaluation of burnout among health professionals in different psychiatric institutions
Συγγραφέας
Τριανταφύλλου, Ευγενία (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Α' Ψυχιατρική ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Πλουμπίδης Δημήτριος
Χριστοδούλου Γεώργιος
Σολδάτος Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Οικονόμου Μαρίνα
Κοκκώση Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική εξουθένωση; Επαγγελματίες υγείας σε διαφορετικού τύπου ψυχιατρικές δομές; Συναισθηματική εξάντληση; Αποπροσωποποίηση; Προσωπικά επιτεύγματα; Υποκειμενικοί συσχετιζόμενοι παράγοντες; Εργασιακοί συσχετιζόμενοι παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
453 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)