Ασυμμετρία των συγκρούσεων: μια πολυεπίπεδη προσέγγιση της επίδρασής της στα ομαδικά και ατομικά αποτελέσματα

Περίληψη

Οι αντιλήψεις των μελών των εργασιακών ομάδων σχετικά με το βαθμό ύπαρξης συγκρούσεων, ενδέχεται να διαφέρουν. Μία από τις αδυναμίες της παρελθούσας έρευνας σχετικά με την έννοια της σύγκρουσης, είναι ότι στηρίζεται συχνά στην υπόθεση πως όλα τα μέλη της ομάδας αντιλαμβάνονται τον ίδιο βαθμό της σύγκρουσης, παραμελώντας την άποψη ότι τα μέλη μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το βαθμό της σύγκρουσης που υφίσταται στην ομάδα τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στην μελέτη των διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά με την έννοια της σύγκρουσης, και πως αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις επιδρούν και διαμορφώνουν σημαντικές πτυχές και μεταβλητές τόσο των ομάδων όσο και των ατόμων. Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει δύο πτυχές της έννοιας της ασυμμετρίας των συγκρούσεων και πιο συγκεκριμένα: την ασυμμετρία των συγκρούσεων σε ομαδικό επίπεδο και την ασυμμετρία των συγκρούσεων σε ατομικό επίπεδο.Πέραν όμως από την εξέταση της ασυμμετρίας των συγκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The perceptions of the members of the working groups may vary about the degree of conflict. One of the weaknesses of previous research on the concept of conflict is that it often relies on the assumption that all members of the group perceive the same degree of conflict, neglecting the view that members may have different perceptions about the degree of conflict in their group.To address these weaknesses, this research focuses on the study of different perceptions about conflict, and how these different perceptions influence and shape important aspects and variables of both groups and individuals. This research examines two aspects of the concept of conflict asymmetry and more specifically: the asymmetry of conflicts at group level and the asymmetry of conflicts at the individual level.In addition to examining the asymmetry of conflict as a separate phenomenon, yet another weakness of the research so far is the study of the concepts of conflict and the asymmetry of conflicts on multipl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40530
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40530
ND
40530
Εναλλακτικός τίτλος
Conflict asymmetry: a multi-method, multi-level approach for its impact to individual and group outcomes
Συγγραφέας
Μπλάτσος, Ιωάννης του Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Νικολόπουλος Ανδρέας
Παπαδάκης Βασίλειος
Ιωαννίδης Αντώνιος
Μπουραντάς Δημήτριος
Χυτήρης Λεωνίδας
Κυριακίδου Ολυμπία
Μανωλόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ασυμμετρία; Ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
341 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)