Δυναμική ανάλυση της ενδοφθάλμιας πίεσης για τη μελέτη του ισοζυγίου ροών του υδατοειδούς υγρού στον ανθρώπινο οφθαλμό

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι ο χαρακτηρισμός της σχέσης ανάμεσα στη ΕΟΠ και την ευχέριας εκροής του υδατοειδούς υγρού από τον οφθλμό με επεμβατική μανομετρική μέθοδο σε υγιείς ανθρώπινους οφθαλμούς. Παράλληλα για κάθε οφθαλμό έγινε ο προσδιορισμός της οφθαλμικής ακαμψίας και εφαρμόστηκε πρότυπη μέθοδος για τον υπολογισμό της. Για την διεξαγωγή των μετρήσεων αναπτύχθηκε - βελτιστοποιήθηκε η συσκευή για την καταγραφή της ΕΟΠ και αναπτύχθηκε το λογισμικό για την πρόσκτηση και ανάλυση των δεδομένων. Τέλος αναπτύχθηκε και μη επεμβατική συσκευή για την μέτρηση της οφθαλμικής ακαμψίας και καταγραφής της πίεσης με παράλληλη διεξαγωγή αρχικών πιλοτικών μετρήσεων.Μέθοδος: Δεκαεννέα ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε επέμβασηκαταρράκτη συμπεριελήφθησαν στην παρούσα μελέτη. Για τις μετρήσεις, χρησιμοποιήθηκε διεγχειρητικά συσκευή ελεγχόμενη από ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, αποτελούμενη από μικροδοσιμετρική αντλία και αισθητήρα πίεσης. Στην αρχή της μέτρησης, καθετηριάζεται ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: The purpose of this study was the characterization of the relationship between IOP and the outflow facility coefficient of aqueous humor from the eye, using an invasive manometric method in healthy human eye. For each eye the ocular rigidity coefficient was also calculated by applying a novel mathematical method. To carry out the measurements an invasive device was developed - optimized for the recording of IOP and a software was developed for the acquisition and analysis of data.Method: Nineteen patients who undergo surgery cataract were enrolled in this study. For the measurements an intraoperatively device was used and controlled by specially designed software, consisting of micro-stepping pump and pressure sensor. At the beginning of the measurement, the anterior chamber of the eye was cannulated and the IOP was set to 15 mmHg. Subsequently, the IOP was artificially increased from 15 to 40 mmHg, in a step wise method, by the injection of aqueous solution. After each injec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39863
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39863
ND
39863
Εναλλακτικός τίτλος
Dynamic analysis of intraocular pressure for the investigation of balance flow of aqueous humor in the human eye
Συγγραφέας
Καρυωτάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Παλλήκαρης Ιωάννης
Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης
Δετοράκης Ευστάθιος
Ταρουδάκης Μιχαήλ
Τσατσάκης Αριστείδης
Κυμιωνής Γεώργιος
Παπάζογλου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υδροδυναμική του υδατοειδούς; Ενδοφθάλμια πίεση; Ευχέρεια εκροής; Οφθαλμική ακαμψία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)