Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνουαναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας ένα φάσμα διαφορετικών μεθοδολογιών οι οποίες δίνουναπαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται με την εκτίμηση του κινδύνου στονΕλληνικό χώρο.Η διατριβή ξεκινά εξετάζοντας το πρόβλημα των πλημμυρών τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σεΕυρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώνοντας ότι οι πλημμύρες είναι ένας από τους σημαντικότερουςτύπους φυσικών κινδύνων, τόσο σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, όσο και σε ότι αφορά τοκόστος σε ανθρώπινες ζωές. Ακολούθως, εξετάζεται το πρόβλημα των πλημμυρών στον Ελληνικόχώρο, στον οποίο προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις τόσο σε ότι αφορά στην αποτύπωση τουκινδύνου όσο και στην ίδια την καταγραφή και την κατανόηση των φαινομένων. Το γεγονός αυτόδυσχεραίνει ιδιαίτερα τη μελέτη των πλημμυρών αλλά και την εκτίμηση της έκτασης τουπροβλήματος. Στο πρώτο αυτό μέρος παρουσιάζονται επίσης οι στόχοι της έρευνας και τα κύριαστοιχεία της δομής της διατριβής. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis studies flood hazard in Greece, by developing and using a series ofmethodologies designed to determine flood hazard under the particular climatic andgeoenvironmental characteristics of the country. The thesis begins by examining theimpact of flood disasters globally and in Europe, noting that floods are one of the mostimportant types of natural hazards, both in terms of economic impact and human losses.Moreover, it investigates the extent of the flooding problem in Greece, finding significantshortcomings in both recording and studying flooding phenomena and the associatedhazard. This first part presents also the scope of the research and the thesis’ structure.The second part of the thesis presents the theoretical background of flood hydrology,focusing on factors that affect basin hydrologic response and flood triggering. In addition,this part describes particular climatic and geoenvironmental characteristics of the Greekterritory affecting flooding and determining the applic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37146
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37146
ND
37146
Εναλλακτικός τίτλος
Flood hazard assessment with the use of modeling techniques
Συγγραφέας
Διακάκης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Δημήτριος
Λέκκας Σπυρίδων
Φουντούλης Ιωάννης
Λέκκας Ευθύμιος
Σταμάτης Γεώργιος
Νάστος Παναγιώτης
Ευελπίδου Νίκη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πλημμύρα; Πλημμυρικός κίνδυνος; Υδρολογία; Μοντέλο προσομοίωσης; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 195 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)