Σημασιολογικό μοντέλο ελέγχου πρόσβασης για κατανεμημένα περιβάλλοντα

Περίληψη

Μία σύγχρονη τάση στην εξέλιξη των συστημάτων λογισμικού συνίσταται στηναπομάκρυνση από τη λογική της κάθετης ολοκλήρωσης και την υιοθέτηση πιο ευέλικτωναρχιτεκτονικών που βασίζονται στη δυναμική διασυνεργασία κατανεμημένων και ετερο-γενών οντοτήτων. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση διαφορετικών φορέων και ετερογενών συ-στημάτων προϋποθέτει και συνεπάγεται διαμοιρασμό πόρων και χρήση και διακίνηση ευαί-σθητων πληροφοριών, εγείροντας ταυτόχρονα ζητήματα ακεραιότητας και διαθεσιμότη-τας των υποκείμενων πόρων με σαφή αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα.Στο πλαίσιο αυτό, η Διατριβή έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιώνελέγχου πρόσβασης και χρήσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, με έμφαση στην προστα-σία της ιδιωτικότητας. Βασικός στόχος είναι η ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης,ο οποίος δεν εστιάζει σε μεμονωμένες ενέργειες, αλλά η διαδικασία λήψης απόφασης γιατην παροχή πρόσβασης λαμβάνει επιπλέον υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ συστημά-των.Τη βάση του συστήματος συνιστά το Σημασιολογικό Μοντέλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A current trend in the evolution of software systems consists in moving from the logic ofvertical integration towards the adoption of more flexible architectures based on the dynamicand loosely-coupled interoperation of distributed and heterogeneous entities. However, theinteraction between different actors and heterogeneous systems requires and, at the same time,involves resource sharing and use and handling of sensitive information, while raising issuesregarding the integrity and availability thereof, with a clear consequent impact on privacy.In this context, the goal of the present Thesis is the development of access and usagecontrol technologies tailored for the specific needs of distributed environments, with specialemphasis laid on the protection of privacy. Essentially, it aims at handling security and privacyrequirements for distributed environments in a holistic and comprehensive manner, meaningthat access decisions are not taken considering the actions “in isolation”, but tak ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39508
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39508
ND
39508
Εναλλακτικός τίτλος
Semantic access control model for distributed environments
Συγγραφέας
Παπαγιαννακοπούλου, Ευγενία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Βενιέρης Ιάκωβος
Κακλαμάνη Δήμητρα-Θεοδώρα
Ουζούνογλου Νικόλαος
Στασινόπουλος Γεώργιος
Κακλαμάνης Χρήστος
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος
Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Έλεγχος πρόσβασης και χρήσης; Κατανεμημένα περιβάλλοντα; Ιδιωτικότητα; Προστασία προσωπικών δεδομένων; Σημασιολογικό μοντέλο; Οντολογία; Διαχωρισμός και σύζευξη καθηκόντων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 167 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)