Η θαλάσσια βιολογία ως λόγος και εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύονται 19 σχολικά εγχειρίδια προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται στοιχεία της Θαλάσσιας Βιολογίας. Η ανάλυση των εγχειριδίων έγινε με τη βοήθεια της Ανάλυσης Περιεχομένου. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση της Θαλάσσιας Βιολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Έγινε στατιστική επεξεργασία 918 ερωτηματολογίων με το πρόγραμμα SPSS Statistics 20. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε μαθητές δεκαέξι ετών που φοιτούσαν στα Δωδεκάνησα, κατά το σχολικό έτος 2013, ώστε να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις τους σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας. Στόχος της εργασίας είναι να συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας διδακτικής μεθοδολογίας σχετικά με στοιχεία της Θαλάσσιας Βιολογίας. Από τα αποτελέσματα των ευρημάτων φάνηκε ότι γίνεται μικρή αναφορά στη Θαλάσσια Βιολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Από την ποσοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων φάνηκε ότι οι μαθητές νιώθουν ελάχιστα ικανοποιημένοι από την ενημέρωσή τους σχετικά μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral thesis analyzed 19 textbooks to investigate the way in which data are accessed Marine Biology. The analysis of textbooks was made by Content Analysis. The purpose of this thesis is the presentation of Marine Biology in compulsory education. Done statistical processing 918 questionnaires with the program SPSS Statistics 20. The questionnaires were distributed to students sixteen years old attending the Dodecanese during the school year 2013˙ to explore knowledge and perceptions on issues of Marine Biology. The aim of this thesis is to contribute to identifying a teaching methodology on elements of Marine Biology. The results of the findings showed that there is little reference in Marine Biology in compulsory education. The quantitative analysis of the questionnaires showed that students hardly feel satisfied with their information on the Marine Biology. We propose an innovative action to debate, information and simultaneously the awareness of Marine Biology. We hope t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39231
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39231
ND
39231
Εναλλακτικός τίτλος
The marine biology as word and image in the curriculum and textbooks for primary and secondary education: an interdisciplinary teaching approach
Συγγραφέας
Μυρωνάκη, Άννα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Πολεμικός Νικήτας
Κουτσούμπας Δρόσος
Θεοδωροπούλου Ελένη
Καΐλα Μαρία
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Μόγιας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Θαλάσσια Βιολογία; Αναλυτικά προγράμματα; Σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστημών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)