Διευρύνοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο των ολοκληρωμένων μοντέλων χρήσεων-γης και μεταφορών: αξιολόγηση πολιτικών και χωρικά οικονομετρικά μοντέλα

Περίληψη

Τα Ολοκληρωμένα Μοντέλα Χρήσεων-γης και Μεταφορών (ΟΜΧΓΜ)συνδυάζουν πρότυπα επιλογής τοποθεσίας κατοικίας/εργασίας, αξιώνακινήτων και κυκλοφοριακά μοντέλα, για την εκτίμηση και πρόβλεψη τωνεπιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων και πολιτικών χρήσεων – γης στοπεριβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία των αστικών περιοχών. Για τηναναπαράσταση των πολύπλοκων αστικών συστημάτων απαιτούνταιπολυσύνθετες μεθοδολογίες και λεπτομερή δεδομένα. Η πρόβλεψη κρίσιμωνστοιχείων της αστικής δομής και η έλλειψη ικανοτήτων πρόβλεψης τουμοντέλου, οδηγεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις, που σε περιπτώσειςσυγκοινωνιακών επενδύσεων μεταφράζεται σε απώλειες εκατομμυρίων ευρώκαι κοινωνική ανισότητα. Ως εκ τούτου, τα ΟΜΧΓΜ αξιοποιούνται ακόμαδιστακτικά, ενώ τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας αυξάνεται διαρκώς. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει, αναπτύξει καιπροτείνει μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, μοντελοποίησης καιαξιολόγησης πολιτικών για ολοκληρωμένα Μοντέλα Χρήσεων-Γης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this research, the methodological framework of the Integrated Land-Use and Trans- port (LUTI) models is extended at every level. Theobjective of developing and implementing LUTI models is to predict thedirect and indirect impacts of –transport and land-use– policies, on theenvironment, the society and the economy. The proposed improvementsaim to increase the predicting capabilities of the current LUTI models,exploiting the strengths of microsimulation in three dimensions, agents,space and time, in order to render them flexible platforms for policyevaluation. The effects of the current economic crisis are discussed andexplored throughout the doctoral dissertation. Aiming to decrease therequired budget for a LUTI model development, public on-line data areused to a large part of the analysis. Moreover, a graph-theoretic solutionfor associations generation in synthetic simulation is suggested. Differenttypes of spatial econometric models are used for the development of realestate price ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38082
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38082
ND
38082
Εναλλακτικός τίτλος
Extending the integrated land-use and transport model framework: spatial econometrics and policy evaluation
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνίου Κωνσταντίνος
Ψαριανός Βασίλειος
Waddell Paul
Πολυδωροπούλου Αμαλία
Axhausen Kay
Bierlaire Michel
Σταθόπουλος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Ολοκληρωμένα μοντέλα χρήσεων-γης και μεταφορών; Χωρικά οικονομετρικά μοντέλα; Αξιολόγηση πολιτικών; Κρίση; Μοντέλα διακριτών επιλογών; Ατομο-βασικά μοντέλα; Ακίνητα; Συγκοινωνίακά έργα 7.2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 323 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)