Τα μεταφραστικά δάνεια της νέας Ελληνικής

Περίληψη

Στη διατριβή επιχειρείται η συστηματική εξέταση των μεταφραστικών δανείων σε διαγλωσσικό επίπεδο και με έμφαση στη Νέα Ελληνική γλώσσα. Ο μεταφραστικός δανεισμός εκλαμβάνεται ως δανεισμός της σχέσης μεταξύ περιεχομένου και μορφής της ξένης λεξικής μονάδας-προτύπου, που αφορά την αναπαραγωγή αυτόνομων λεξικών ενοτήτων και όχι ελεύθερων λεξικών ακολουθιών ή «ευρηματικών» λεξιπλασιών. Τα μεταφραστικά δάνεια προσεγγίζονται ως πρωτότυπες, καταρχήν, σημασιολογικές και, κατ’ επέκταση, λεξικές συνδέσεις. Ως σημασιολογικές μονάδες, αναπαράγουν γενικές (επιστημονικές/τεχνικές), ειδικές ή/και μεταφορικές έννοιες. Ως συνταγματικές δομές, αποτελούν πολυμορφηματικές μονάδες, μονολεκτικές ή πολυλεκτικές, οι οποίες προκύπτουν από τη μορφηματική ανάλυση και υποκατάσταση ξένων πολυμορφηματικών μονάδων από «αυτόχθονα» μορφήματα. Ως προς τη μεταφραστική ισοδυναμία, κινούνται σε μια κλίμακα που ξεκινά από πιστές και καταλήγει σε ελεύθερες αποδόσεις με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.Προτείνεται μια πρωτότυπη ταξιν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis attempts a thorough investigation of loan translations at an interlingual level, with a focus on Modern Greek. Loan translation is perceived as a process that involves the borrowing of a relationship between the context and the form of a foreign lexical model with a fixed notional context. Thus, it does not refer to the reproduction of free lexical sequences or imaginative word formations. Consequently, loan translations are approached, first of all, as novel meaning units and, as a result, novel lexical combinations. As semantic units, they reproduce concepts with a general (scientific/technical), specific or/and metaphorical meaning. As syntagmatic structures, they constitute multimorphemic single- or multi-word units, which result from the morphemic analysis and substitution of foreign multimorphemic units by means of “indigenous” morphemes. As regards translational equivalence, they can be placed on a scale from literal loan translations to loan renditions with several i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37943
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37943
ND
37943
Εναλλακτικός τίτλος
Loan translations in modern Greek
Συγγραφέας
Ζαφείρη, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γούτσος Διονύσιος
Μπακάκου Ορφανού Αικατερίνη
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
Παντελίδης Νικόλαος
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Σηφιανού Μαίρη
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταφραστικά δάνεια; Γλωσσικός δανεισμός; μεταφραστικός δανεισμός; Διεθνισμοί; Διγλωσσία; Γλωσσική επαφή; Έκτυπα; Μονολεκτικά σύνθετα; Πολυλεκτικά σύνθετα; Παγιωμένες ακολουθίες; Λεξιλογικές συνάψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
303 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)