Οι αντιδάνειες λέξεις στη νέα ελληνική: παλαιότερη ελληνική - λατινική - ιταλική - γαλλική - γερμανική - αγγλική - τουρκική - ν. ελληνική: φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία, πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν να τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο του αντιδανεισμού της Ελληνικής (στο πλαίσιο της Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας), να διακριθούν τα αντιδάνεια από συναφείς όρους με αναφορά στις διαφωνίες μελετητών-λεξικογράφων, να κατηγοριοποιηθούν(λέξεις, φράσεις, επιθήματα, συντακτικά σχήματα), να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν αντιδάνειες λέξεις που επέστρεψαν στην Ελληνική μέσω διαφόρων γλωσσών. Το ‘ταξίδι’ των λέξεων από την παλαιότερη Ελληνική σε άλλες γλώσσες και η ‘επιστροφή’ τους,μέσω αυτών, στη Ν.Ελληνική, έχοντας υποστεί μεταβολές στη μορφή και στη σημασία, αποτελούν το κίνητρο της έρευνας. Τα κριτήρια στην επιλογή των γλωσσών ήταν ιστορικά (σχέση Ελληνικής με αυτές για λόγους πολιτικούς, πχ. κατακτητικοί πόλεμοι, οικονομικούς, πχ. εμπορικές σχέσεις, πολιτιστικούς, π.χ. επιστημονικά επιτεύγματα ) και ποσοτικά (ο αριθμός των λέξεων που επέστρεψαν μέσω μιας γλώσσας). Επιδίωξή μας ήταν να συγκεντρώσουμε ένα σώμα (corpus)λέξεων αποδελτιώνονταςτα κυριότερα αμιγώς -ή μη - ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation (doctoral thesis) , in terms of Hitorical-Comparative Linguistics, we deal with older greek words that ‘ travelled’ to other languages and ‘came back’ to Medieval and Modern Greek with a new form, or a new meaning, or both with a new form and a new meaning. The so-called ‘repatriated loans_ are categorized according to various criteria: the language through which they ‘came back’ to Greek,the kind of change(in form, in meaning, or in both form and meaning) that the initial words have undergone, their adaptation to the morpo-phonological system of Modern Greek, the addition of productive ending (giving new productive and compound words in Modern Greek)_. If the morpho-phonetic elements are not sufficient to justify the ‘journey’ from older Greek, via other languages, to Medieval and Modern Greek and if the etymological dictionaries of the various involved languages have contradictory information , some words are regarded as ‘disputable repatriated loans’. Besides ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23156
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23156
ND
23156
Συγγραφέας
Βασμανόλη, Ερασμία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαγουλάς Γεώργιος
Θεοφανοπούλου-Κοντού Δήμητρα
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Αποστόλου-Πανάρα Αθηνά-Μαρία
Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη
Κοντός Παναγιώτης
Πανδή-Παυλάκη Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λέξεις, Αντιδάνεια; Λέξεις, Φωνολογικές μεταβολές; Λέξεις, Γραφηματικές μεταβολές; Λέξεις, Μορφολογικές μεταβολές; Σημασιολογική μεταβολή; Πραγματολογική και κοινωνιογλωσσική ανάλυση; Γλώσσες, Ιταλική; Γλώσσες, Τουρκική; Γλώσσες, Λατινική; Γλώσσες, Γαλλική; Γλώσσες, Αγγλική; Γλώσσες, Γερμανική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
380 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)