Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ. ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Περίληψη

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ VS ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ VS ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ": ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, "ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ-ΟΜΙΛΗΤΗΣ", "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ CORPUS: ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ: ΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΛΛΑΒΗ, ΛΕΞΗ, ΦΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΩΔΙΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΘΡΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ, ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ- ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΩΝ- ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: Ο ΟΡΟΣ "ΚΙΑΧΑΓΙΑΣ", Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Ο ΓΑΜΟΣ, ΤΟ ΧΩΡΙΟ, Ο "ΜΑΧΑΛΑΣ", Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΡΙΖΥΤΕΡΙΑΝΟΙ, ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΙ)- ΨΥΧΙΚΗ ΖΩΗ:ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΛΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΜΑΓΕΙΑ), ΚΡΙΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΕΥΓΕΝΕΙ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

HISTORICAL REVIEW, CURRENT STATUS AND CLASSIFICATION OF VILLAGE POPULATION OF LEMNOS. TERMINOLOGY PROBLEMS: ETHNOLINGUISTICS VS SOCIOLINGUISTICS, ROMANIA VS BYZANTIUM. PRESENTATION OF BASIC TERMS OF "SOCIODIFFERENTIAL LINGUISTICS" INTELLECTUAL-LECTURER", "INDIVIDUALIZATION". CORPUS PRESENTATION: DATING OF INFORMATION, QUESTIONNAIRES, SELECTION OF SPEAKERS. DIALECT'S PHONOLOGY: PHONEMES, DIFFERENTIATION OF PHONEMES, SYLLABLE, PHRASE, PROSODY) . - MORPHOLOGY: ARTICLE, GRAMMATICAL GENDER, NUMBER, NAME'S SYSTEM AND CLASSIFICATION, VERB'S SYSTEM AND CLASSIFICATION- CONCISE SYNTAX: NAME, VERB AND OTHER TERMS SYNTAX-ETHNOLINGUISTICANALYSIS: SOCIAL LIFE: THE TERM "KIAHAYAS", THE WOMAN'S SOCIAL STATUS, THE WEDDING, THE VILLAGE, THE NEIGHBORHOOD, THE RESIDENCE, THE TURKS. THE REFUGEES (RIZDERIANI-KOUTALIANI)- SPIRITUAL LIFE: THE SENCE, SPACE AND TIME COGNITION, THE INTUITION (PREJUDICES, FOLK FAITH, MAGIC), THE LOGICAL FUNCTION, THE EMOTION (GENTLENESS, HUMOR)-ORAL TEXTS (5000 VERSES): DIALOGUES ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/0894
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/0894
ND
0894
Εναλλακτικός τίτλος
THE DIALECT OF LEMNOS. ETHNOLINGUISTIC APPROACH
Συγγραφέας
Κοντονάτσιου, Δέσποινα
Ημερομηνία
1988
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
ΣΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΚΟΥΤΙΤΑ-ΚΑΙΜΑΚΗ ΜΥΡΤΩ-ΚΑΛΛΙΩΠΗ
ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ,
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ; ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ; ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ; ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ; Κοινωνιογλωσσολογία και μετάφραση; ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ; Λεξιλόγιο; Μορφολογία; Σύνταξη; Φωνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)