"ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ". DER IDEALE HERRSCHER NACH NIKEPHOROS BLEMMYDES

All items in National Archive of Phd theses are protected by copyright.

DOI
10.12681/eadd/3722
Handle URL
http://hdl.handle.net/10442/hedi/3722
ND
3722
Alternative title
"ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ". Ο ΙΔΕΩΔΗΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΛΕΜΜΥΔΗ
Author
Χρήστου, Κωνσταντίνος
Date
1994
Degree Grantor
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)
Committee members
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Discipline
Humanities and the Arts
Philosophy, Ethics and Religion
Keywords
BLEMMYDES NIKEPHOROS; BYZANTINISCHE KAISERIDEE; BYZANTINISCHE STAATSTHEORIE; BYZANTINISCHER FURSTENSPIEGEL; THEODOROS II LASKARIS
Country
Greece
Language
Greek
Description
122 σ.
Usage statistics
VIEWS
Concern the unique Ph.D. Thesis' views.
Source: Google Analytics.
ONLINE READER
Concern the online reader's opening.
Source: Google Analytics.
DOWNLOADS
Concern all downloads of this Ph.D. Thesis' digital file.
Source: National Archive of Ph.D. Theses.
USERS
Concern the unique Ph.D. Thesis' views.
Source: National Archive of Ph.D. Theses.
Related items (based on users' visits)