"ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ". DER IDEALE HERRSCHER NACH NIKEPHOROS BLEMMYDES
You must be a registered user to access all the services of EADD  Log In /Register

All items in National Archive of Phd theses are protected by copyright.

DOI
10.12681/eadd/3722
Handle URL
http://hdl.handle.net/10442/hedi/3722
ND
3722
Alternative title
"ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΣ". Ο ΙΔΕΩΔΗΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΛΕΜΜΥΔΗ
Author
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Date
1994
Degree Grantor
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)
Committee members
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Discipline
Humanities
Philosophy, Ethics and Religion
Keywords
BLEMMYDES NIKEPHOROS; BYZANTINISCHE KAISERIDEE; BYZANTINISCHE STAATSTHEORIE; BYZANTINISCHER FURSTENSPIEGEL; THEODOROS II LASKARIS
Country
Greece
Language
Greek
Description
122 σ.