Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία (8ος - 11ος αι.): η εικόνα της στα αγιολογικά κείμενα

Περίληψη

Η μελέτη της κοινωνικής παρουσίας της Βυζαντινής, κατά το διάστημα απο τον 8ο ως τον 11ο αιώνα, γίνεται με βάση τα αγιολογικά κείμενα της περιόδου και σε σχέση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αποκαλύπτει την κοινωνική πραγματικότητα και πρακτική. Η ιστορική αξιολόγηση και η σύνθεση των στοιχείων που εντοπίστηκαν δεν αποκαλύπτουν πλήρως τη ζωή και το ρόλο της μέσης Βυζαντινής, διαφωτίζουν όμως όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάςτης. Σκιαγραφείται έτσι ο ρόλος της στην οικογένεια πατρική (αντιλήψεις των Βυζαντινών για την απόκτηση θυγατέρας, παρακουλούθηση των πρώτων χρόνων της ζωής της, στόχος και τρόπος ανατροφής της, σημαντική παρουσία της αδερφής) και συζυγική (μελετάται η ιστορική πορεία και η σπουδαιότητα του θεσμού του γάμου και περιγράφεται αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίστηκε απο τους Ισαύρους καιμ στη συνέχεια τους Μακεδόνες αυτοκράτορεςσχετικά με τη μνηστεία, το γάμό το διαζύγιο και το δεύτερο γάμο, αναλύεται ο ρόλος της Βυζαντινής ως μητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study on the social presence of the Byzantine woman, between the 8th and the 11th century, is carried out based on the hagiographical texts of the period and in relations to the laws that applied at the time, which reveal the social reality and practice. The historical evaluation and synthesis of the data that were found do not reveal in full the life and the role of the average Byzantine woman; however, they set light to almost every field of her activities. Thus, they outline her role in the family, her role as a daughter (views of the Byzantine on having a daughter, monitoring of the first years of her life, the way of her upbringing and the aim behind it, the important presence of a sister) and wife (a study on the historic journey and the importance of the institution of marriage and a detailed description on the legal framework that was set first by the Issaurian dynasty and then by the emperors of the Macedonian dynasty in relation to engagement, marriage, divorce and second ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13110
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13110
ND
13110
Εναλλακτικός τίτλος
Woman in Byzantine society (8th - 11th cent. ): her image in hagiographical texts
Συγγραφέας
Νικολάου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη
Ευαγγελάτου-Νοταρά Φλωρεντία
Μέντζου-Μεϊμάρη Κωνσταντίνα
Ράμου-Χαψιάδη Άννα
Παναγιωτίδη Μαρία
Κουτάβα-Δεληβόρια Βαρβάρα
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζάντιο; Κοινωνία; Γυναίκες; Οικογένεια; Οικονομία; Γάμοι; Εκπαίδευση; Αγιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlv, 321 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)