Πόλη, ανταγωνιστικότητα και αρχιτεκτονική: ο ρόλος της εικόνας στην προβολή και ανάπτυξή τους

Περίληψη

Κεντρικό αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της γνωστικής διάστασης της εικόνας της πόλης, στα πλαίσια των στρατηγικών του χωρικού μάρκετινγκ το οποίο αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο, έμμεσο και υποστηρικτικό μέσο αστικής ανάπτυξης. Η τρέχουσα διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει σε ένα μεγάλο βαθμό στους μηχανισμούς προώθησης ενός τόπου ως ιδανικό μέρος για επενδύσεις και τουρισμό, κυρίως ως αποτέλεσμα προσέλκυσης επενδύσεων. Η προσέγγιση αυτή παραλείπει εντούτοις τη σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της προβάλλουσας εικόνας μιας πόλης με τους κατοίκους της. Προσδίδεται μια προτεραιότητα στην εξωτερίκευση της εικόνας πόλης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, κατά τις διαδικασίες προώθησης, η οποία έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της εσωτερικής, τοπικής επίδρασής της στην καθημερινότητα και τους στόχους της εκάστοτε κοινότητας. Η διατριβή επιχειρεί να προσθέσει τη σημαντική προστιθέμενη αξία της εικόνας της πόλης στους κατοίκους της, δίχως ωστόσο να αποκλείετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focused on the important role of the cognitive dimension of the city image, within the province of the place marketing, which represents a contemporary indirect supportive means of urban development. Current international bibliography, to a great extend, presents the promotion mechanisms of a place as the perfect one for tourism and for investment, and this comes mainly as a result of the attraction on investors. Yet this perspective omits the importance of the projected image of a city on its inhabitants and gives priority to the city’ s external image and its unique characteristics during the promotional procedures, which results in downgrading the importance of its impact on the daily living of the local community. This thesis attempts to give an added value of the city’ s image to its residents without excluding the dimension of focusing outwards and into a competitive international environment. On the contrary, it promotes an additional view, which concentrates ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36993
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36993
ND
36993
Εναλλακτικός τίτλος
City, competitiveness and architecture: the role of the Image in their promotion and development
Συγγραφέας
Καλέργης, Δημήτριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Λαλένης Κωνσταντίνος
Δέφνερ Αλέξιος
Σαπουνάκης Αριστείδης
Μπεριάτος Ηλίας
Σκάγιαννης Παντολέων
Μπουρδάκης Βασίλειος
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Εικόνα της πόλης; Γνωστικός χάρτης; Χωρικό μάρκετινγκ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 327 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)