Η απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε κανόνες φορολογικού δικαίου: μια ολοκληρωμένη ανάλυση μετά την τυποποίηση της λογιστικής διαδικασίας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη κάλυψε με επιτυχία πολλά, σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα σχετικά με τις λογιστικές και φορολογικές συνέπειες της καθιέρωσης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/ Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Διερευνήσαμε με επιτυχία πτυχές συγκεκριμένων λογιστικών και φορολογικών ζητημάτων τα οποία ταλανίζουν εδώ και αρκετά χρόνια την επιστημονική κοινότητα και τις κεφαλαιαγορές. Χρησιμοποιήσαμε αναλυτικές, διακεκριμένες και τεκμηριωμένες ποσοτικές μεθόδους για να αξιολογήσουμε την στατιστική σημασία και την χρηματοοικονομική ουσία συγκεκριμένων φαινομένων. Φαινόμενα τέτοια είναι η διαμόρφωση της αντιληπτής ποιότητας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατόπιν της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, ακόμη και η στατιστική σημασία και η χρηματοοικονομική ουσία των όποιων διαφορών μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ, καθώς και μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Αξιολογήσαμε τα ευρήματα των διερευνητικών μας προσπαθειών και καταλήξαμε σε συγκεκριμέν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis study covered successfully many, important and essential issues related to the accounting and tax implications of the introduction of International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards. Successfully investigated aspects of specific accounting and tax issues which beset many years the scientific community and the capital markets. We used analytical, discrete and documented quantitative methods to evaluate the statistical significance and the financial substance of specific phenomena. Phenomena such is the configuration of the perceived quality of financial reporting following the adoption of IAS / IFRS, including statistical significance and the financial substance of any differences between the IAS / IFRS and GAAP, and between IAS / IFRS and Greek tax legislation. We evaluated the findings of our exploratory efforts and arrived at specific conclusions.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36798
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36798
ND
36798
Εναλλακτικός τίτλος
The depiction of accounting events of companies subject to rules of tax law: an integrated analysis after standardizing the accounting process
Συγγραφέας
Καραμαλής, Μιχαήλ του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Λαγός Δημήτριος
Ηρειώτης Νικόλαος
Ζούντα Στέλλα
Μπάλιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Φορολογικές και Λογιστικές συνέπειες της καθιέρωσης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ; Φορολογητέο Εισόδημα; Δείκτες δανειακών υποχρεώσεων και οι δείκτες ρευστότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)