Η πελεκημένη λιθοτεχνία της θέσης Προσκυνάς, Κεντρική Ελλάδα (νεότερη νεολιθική/πρώιμη εποχή χαλκού): χαρακτηρισμός και περιφερειακό πλαίσιο

Περίληψη

Το αντικείμενο της διατριβής είναι ο χαρακτηρισμός των τεχνολογικών και τυπολογικών πελεκημένων λιθοτεχνιών του Προσκυνά Λοκρίδας κατά την Νεότερη Νεολιθική/Τελική Νεολιθική (ΝΝ/ΤΝ) και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (ΠΕΧ). Συγκρίνοντας το εξεταζόμενο σύνολο της θέσης με τις περιφερειακές λιθοτεχνίες που δημοσιεύθηκαν και ελέγχοντας τις τεχνικές και τις μεθόδους με την Πειραματική Αρχαιολογία, η μελέτη αναδυκνύει τη συμβολή της λιθοτεχνίας στην κατανόηση της μετάβασης από την ΝΝ/ΤΝ στην ΠΕΧ.Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην αναλυτική καταγραφή όλων των πελεκημένων αντικειμένων σε ψηφιακή βάση δεδομένων. Η ανάλυσή της στηρίζεται στην διεξοδική μελέτη των τεχνολογικών και τυπολογικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις βασικές πρώτες ύλες: οψιανός, σοκολατί πυριτόλιθος και ξανθός πυριτόλιθος. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε επιτρέπει να ανασυσταθούν νοητικά οι κατασκευαστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και να αναγνωριστούν οι τεχνικές πρακτικές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν. Η σύνθεση της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is the characterization of technological and typological chipped stone industries of Proskynas site in Central Greece during the Late Neolithic/Final Neolithic (LN/FN) and the Early Bronze Age (EBA). By comparing this corpus with the regional lithic industries published and by verifying manufacturing techniques through Experimental Archaeology, this study elucidates the contribution of the chipped stone industry in the understanding of the transition from the LN/FN to EBA. The LN/FN period is characterized by regional variability of production sequences and debited supports. In contrast, the EBA sees great homogeneity in operational concepts and a remarkable standardization in blades and especially those made of obsidian.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36496
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36496
ND
36496
Εναλλακτικός τίτλος
The chipped stone industries of Proskynas site, Central Greece (late neolithic/early bronze): characterization and regional context
Les industries lithiques taillees du site de Proskynas, Greece Centrale (neolithique recent/bronze ancien): caracterisation et contexte regional
Συγγραφέας
Μάνος, Ιωάννης του Σωτήριος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Universite Paul Valery - Montpellier III. Arts et Lettres. Langues et Sciences Humaines et Sociales. UMR 5140
Εξεταστική επιτροπή
Allard Pierre
Kourtessi-Philippakis Georgia
Kozlowski Janusz-Krzysztof
Renard Josette
Treuil Rene
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πελεκημένη λιθοτεχνία; Νεολιθική πρώιμη εποχή χαλκού; Προσκυνάς; Οψιανός; Σοκολατί; Πυριτόλιθος; Ξανθός πυριτόλιθος; Λιθοτέχνης; Εγχειρηματική αλυσίδα; Λεπίδες; Φολίδες; Εργαλεία
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
539 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)