Πρότυπα διαδοχής της λιβαδικής βλάστησης σε εγκαταλειμμένους αγρούς

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της δυναμικής εξέλιξης της βλάστησης σε αγρούς με διάφορες ηλικίες εγκατάλειψης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας, στην ευρύτερη περιοχή του Ταξιάρχη, επιλέχτηκαν επτά αγροί, που αντικατόπτριζαν διαφορετική χρονική περίοδο εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής και ακολουθούσαν μια χρονοσειρά ανά δέκα περίπου χρόνια (ηλικία εγκατάλειψης 1, 10, 20, 30, 40, 50 και 60 ετών περίπου ο καθένας). Η μοναδική χρήση όλων των αγρών μετά την εγκατάλειψή τους ήταν η βόσκηση από αγροτικά ζώα. Προκειμένου, όμως, να εκτιμηθεί η επίδραση της βόσκησης στη εξέλιξη της βλάστησης επιλέχθηκε και ένας αβόσκητος (περιφραγμένος) αγρός ηλικίας 20 ετών για να συγκριθεί με τον αντίστοιχο της ίδιας ηλικίας που ήταν γειτονικός και βοσκούνταν ελεύθερα. Σε κάθε πειραματική επιφάνεια των επτά αγρών πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες εδάφους (μηχανική σύσταση, pH, οργανικός C, το N, λόγος C:N, εκχυλισιμός Ρ και εναλλακτικά κατιόντα Ca, Mg, K) και βλάστησης (κάλυψη και σύν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was to study the dynamics of vegetation evolution in old fields with different ages of abandonment. In order to fulfil this purpose, seven fields were chosen in the community area of Taxiarchis, each reflecting a different period of abandonment of agricultural use, following a time series of ten years (abandonment age 1, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 years each approximately). After abandonment, grazing by livestock was the only land use in all fields. In order to assess the effect of grazing on the evolution of vegetation, one 20 year old abandoned field protected from grazing (fenced) was chosen and compared with the corresponding grazed one of the same age of abandonment both located in adjacent plots. In each of the seven fields soil samples were taken and their texture, pH, organic C, N, C:N ratio, P and the Ca, Mg, K were measured. Furthermore, vegetation cover and composition, plant diversity, biomass and flora were measured in each field. Plant species were ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36300
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36300
ND
36300
Εναλλακτικός τίτλος
Patterns of rangeland vegetation succession in old fields
Συγγραφέας
Καρακώστα, Χρυσούλα του Χρήστος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων. Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστάσης Βασίλειος
Ισπικούδης Ιωάννης
Θεοδωρόπουλος Κ.
Βερεσόγλου Δημήτριος
Αλιφραγκής Δημήτριος
Τσιουβάρας Κωνσταντίνος
Γιακουλάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Διαδοχή; Λιβαδική βλάστηση; Εγκαταλειμμένοι αγροί; Βόσκηση; Κάλυψη και σύνθεση της βλάστησης; Φυτοποικιλότητα; Βιομάζα; Λειτουργικές ομάδες φυτικών ειδών; Λειτουργικά χαρακτηριστικά φυτικών ειδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 189 σ., πιν., χαρτ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)