Εκτίμηση της διαχρονικής επίδρασης των κτηνοτροφικών συστημάτων και των χρήσεων γης στα τοπία με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στην αποτύπωση και ερμηνεία των παραγόντων που επιδρούν στην εξέλιξη διαφορετικών τοπίων με την εφαρμογή ενιαίων εργαλείων ερμηνείας και ανάλυσης της εξέλιξής τους. Έμφαση δόθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει η κτηνοτροφία και οι αλλαγές των χρήσεων γης στη διαχρονική μεταβολή της έκτασης, της δομής και της διάταξης που εμφανίζουν οι μονάδες χρήσεων/ κάλυψης γης - χωροψηφίδες των τοπίων. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχτηκαν τα τοπία του Λαγκαδά στο νομό Θεσσαλονίκης και Πορταϊκού στο νομό Τρικάλων. Τα τοπία και των δύο περιοχών περιλαμβάνουν ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ημιορεινών - ορεινών (Λαγκαδάς - Πορταϊκός) τοπίων της χώρας. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακής επεξεργασίας και χαρτογράφησης που προσφέρουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και φωτοερμηνευτικές τεχνικές εντοπισμού των χρήσεων γης από διαχρονικές σειρές αεροφωτογραφιών (1945, 1960 και 1992 - 1993), ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study was to recognize and evaluate the factors that affect the temporal evolution of different landscapes, with the use of similar tools of landscape change interpretation. Furthermore it evaluates the role of animal husbandry and land use changes in the temporal evolution of the area, structure and pattern of land use/ cover units and patches of the landscapes. Lagadas area and Portaikos valley were chosen as the study areas according to the study demands. The two landscapes of the study area are made up of natural features, cultural features and artifacts and represent typical traditional landscapes of semimountainous - mountainous (Lagadas - Portaikos) Greece. The possibilities of Geographic Information Systems (GIS) have been exploited in order to achieve proper photointerpretation techniques in detection and mapping of land cover/use changes of three sequential series of airphotographs (1945, 1960 and 1992 - 1993). Socioeconomic factors, and also ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15394
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15394
ND
15394
Εναλλακτικός τίτλος
Estimation of diachronic effects of pastoral systems and land uses in landscapes with the use of geographic information systems (GIS)
Συγγραφέας
Χουβαρδάς, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
Εξεταστική επιτροπή
Ισπικούδης Ιωάννης
Καρτέρης Μιχαήλ
Τσιουβάρας Κωνσταντίνος
Παπαναστάσης Βασίλειος
Νάστης Αναστάσιος
Χριστοδούλου Αθανάσιος
Γήτας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αεροφωτογραφίες; Κοινωνικοοικονομικές αλλαγές; Διαχρονικοί μετασχηματισμοί; Δείκτες χωρικής διάρθρωσης; Σενάρια; Μοντέλο πρόγνωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)