Χαρακτηριστικά και λειτουργικές ομάδες φυτών σε σχέση με την εξέλιξη της βλάστησης σε λιβαδικά τοπία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της απόκρισης των χαρακτηριστικών και των λειτουργικών ομάδων φυτών στην εξέλιξη της βλάστησης ύστερα από την εκτατικοποίηση των παραδοσιακών χρήσεων γης στα μεσογειακά λιβαδικά τοπία. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην απόκριση της ποώδους βλάστησης. Τέσσερις τύποι βλάστησης, με τέσσερις επαναλήψεις ο καθένας, επιλέχθηκαν στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Β. Ελλάδα: εγκαταλειμμένος αγρός, ποολίβαδο, αραιός και πυκνός θαμνώνας, οι οποίοι αντιπροσώπευαν την εξέλιξη της βλάστησης μέσω της δευτερογενούς διαδοχής. Η συχνότητα εμφάνισης των ποωδών ειδών και τα χαρακτηριστικά των αφθονότερων ειδών μετρήθηκαν στις επιφάνειες αυτές. Διερευνήθηκαν η απόκριση των χαρακτηριστικών των φυτών στην εξέλιξη της βλάστησης στο επίπεδο της φυτοκοινότητας, τα χαρακτηριστικά που μπορούσαν να προβλέψουν την απόκριση των ειδών στην εξέλιξη της βλάστησης, οι λειτουργικές ομάδες φυτών που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά τους και η απόκριση αυτών στην εξέλιξη της βλάστησης. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was to study the response of plant traits and functional groups to vegetation succession after land use extensification in pastoral landscapes, focusing on herbaceous vegetation. Four vegetation types, with four replicates each, were chosen in Lagadas county of Thessaloniki, N. Greece: abandoned arable field, grassland, open shrubland and dense shrubland, representing various stages of secondary succession following land use extensification. Species frequency on the herbaceous layer and plant traits of the most abundant species were measured on these plots. Plant trait responses to vegetation succession at the community level and traits that could predict species response to succession were assessed. Functional groups were established on the basis of plant traits and their response to vegetation succession was also assessed. It was found that, at the community level, leaf dry matter content (LDMC), leaf carbon concentration (LCC), vegetative and reproductive pl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30446
ND
30446
Εναλλακτικός τίτλος
Plant traits and functional groups in relation to vegetation succession in pastoral landscapes
Συγγραφέας
Παπαδημητρίου, Μαρία (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστάσης Βασίλειος
Ιστικούδης Ιωάννης
Ελευθεριάδου Ελένη
Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα
Κούκουρα Ζωή
Τσιουβάρας Κωνσταντίνος
Σταματέλλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Χαρακτηριστικά φυτών; Λειτουργικές ομάδες φυτών; Διαδοχή; Λιβαδικά οικοσυστήματα; Σταθμισμένα χαρακτηριστικά φυτοκοινοτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 200 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)