Ανάλυση και αξιολόγηση αγροδασικών συστημάτων με τη χρήση δεικτών τοπίου

Περίληψη

Τα αγροδασικά συστήματα (Α.Σ.) είναι χρήσεις γης που περιλαμβάνουν τησυνδυασμένη παραγωγή και χρήση δασοπονικών ειδών, γεωργικών καλλιεργειών ή/καικτηνοτροφικού κεφαλαίου, στην ίδια επιφάνεια γης είτε με χωρική διάταξη είτε με χρονικήαλληλουχία. Παρέχουν πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελούν μια από τιςαρχαιότερες χρήσεις γης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλο τον κόσμο. Τα αγροδασικάτοπία προκύπτουν ως το συνθετικό αποτέλεσμα της αγροτικής και οικολογικής ιστορίας καιαποτελούν στοιχεία πολιτισμικής κληρονομιάς. Στη βόρεια Ελλάδα τα παραδοσιακά Α.Σ.κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν ή να μετατραπούν σε εντατικές μονοκαλλιέργειες. Ηκατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους, με επακόλουθη απώλειαβιοποικιλότητας, σταθερότητας των οικοσυστημάτων και συσσωρευμένης πολιτισμικήςγνώσης.H εξέλιξη αυτή μπορεί να αποφευχθεί με διατήρηση των ενεργών και λειτουργικών Α.Σ.και αποκατάσταση των εγκαταλειμμένων, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσεςκοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Σκοπός ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Agroforestry systems (Α.S.) are land uses that include the combined production and useof forest trees, agricultural crops and/or livestock, on the same land unit, either by spatialarrangement or in chronological sequence. They provide numerous products and servicesand comprise an ancient land use both in Greece and worldwide. Agroforestry landscapesresult from a complex agricultural and ecological history and constitute elements of culturalheritage. In northern Greece, traditional A.S. are in danger of being abandoned or convertedto intensive monocultures. This process could lead to their disappearance and subsequentlyloss of biodiversity, ecosystem stability and accumulated cultural knowledge.This could be avoided by preserving the active and functional A.S. and restoring theabandoned ones, always taking into account the prevailing socioeconomic conditions. Thepurpose of this thesis was to develop a methodology for the analysis and evaluation of A.S.of Macedonia-Thrace (Greece), using ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26222
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26222
ND
26222
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis and evaluation of agroforestry systems using landscape indicators
Συγγραφέας
Σιδηροπούλου, Άννα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ιστικούδης Ιωάννης
Παπαναστάσης Βασίλειος
Γερασιμίδης Αχιλλέας
Καρτέρης Μιχαήλ
Σμύρης Παύλος
Τσιουβάρας Κωνσταντίνος
Παρίση Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Απογραφή; Εγκατάλειψη; Δασογεωργικά συστήματα; Κοινωνικοοικονομικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες; Μακεδονία; Θράκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)