Ο ρόλος του φύλου (εκπαιδευτικού και μαθητή) στην εκπαιδευτική διαδικασία: η οπτική των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Το σχολείο ως ένα κοινωνικό πλαίσιο δράσης δε θα μπορούσε να μην επηρεάζεται από το φύλο, καθώς αυτό αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες κοινωνικής ταξινόμησης. Άλλωστε, το φύλο είτε ως αντίληψη σχετικά με τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών, είτε ως στερεότυπο, είτε ως παράγοντας που διαμορφώνει στάση ή όπως αλλιώς θεωρηθεί συνιστά ένα στοιχείο που διαφαίνεται πως επιδρά άμεσα ή έμμεσα στις εκτιμήσεις των ανθρώπων. Ο ρόλος, ωστόσο, του σχολείου ως ενός κοινωνικοποιητικού φορέα αναπόφευκτα αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του αντίστοιχου ρόλου των εκπαιδευτικών, εφόσον αυτοί/ες είναι πρωταγωνιστικά εμπλεκόμενοι στο αλληλεπιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας σε μια σχολική τάξη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε αυτό ακριβώς το πολυδιάστατο ζήτημα, το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ορισμένες αρχές που αποτέλεσαν τις αφετηρίες για τον ερευνητικό προβληματισμό ήταν το γεγονός ότι σήμερα πλέον είναι διάχυτη η αντίλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

School as a social field of action could not avoid being influenced by the gender, since this constitutes one of the most basic factors of social classification. Besides, gender either as a perception of the roles of men and women, or as a stereotype, or as a factor that shapes attitude, or from any other point of view it could be considered, is assumed as an element that apparently affects either directly or indirectly what people regard as important. However, the role of the school, as a socializing institution inevitably brings out the importance of the teachers’ role, provided that they play a leading role in the interactive process taking place in the classroom.The present thesis aims to investigate teachers’ perceptions about this particularly multidimensional field, that is the role of gender in the educational process. Some of the principles that formed the starting point for this research were: Firstly, the fact that nowadays there is a diffusing perception of the necessity of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34805
ND
34805
Εναλλακτικός τίτλος
The role of gender (teacher's and student's) during the educational process: the viewpoint of secondary education school teachers
Συγγραφέας
Χαμπίδης, Θεόδωρος του Ιορδάνης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ταρατόρη Ελένη
Σακκά Δέσποινα
Βιτσιλάκη Χρυσή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Στραβάκου Πελαγία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Φύλο; Εκπαίδευση; Αντιλήψεις εκπαιδευτικών; Σχολικές επιδόσεις; Πρακτικές εκπαιδευτικών; Συμπεριφορά μαθητών; Παραπρόγραμμα; Στερεότυπα του φύλου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 325 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)