Η Μεταλλουργία και η μεταλλοτεχνία του χαλκού κατά την υστεροελλαδική περίοδο στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο: αρχαιομετρική μελέτη των χαλκών τεχνέργων της υστεροελλαδικής Μεσσηνίας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία υπεβλήθη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, αποτελεί τμήμα ευρύτερης μελέτης του υλικού των πανεπιστημιακών ανασκαφών της Πύλου. Εντάσσεται, παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιεί η Ομάδα Μελέτης Αρχαίων Μετάλλων και Παλαιοπεριβάλλοντος, του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘’Δημόκριτος’’, σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας των μετάλλων στο προϊστορικό Αιγαίο. Αντικείμενο της έρευνας είναι η εργαστηριακή εξέταση 112 χάλκινων τεχνέργων, χρονολογούμενων από τα τέλη της ΜΕ εποχής έως και την ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδο, από την περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και ειδικότερα της Πυλίας. Στόχοι της έρευνας είναι αφενός η μελέτη σε βάθος των τεχνολογικών χαρακτηριστικών της μυκηναϊκής μεταλλοτεχνίας και η ένταξή τους στο πλαίσιο των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στον χώρο του Αιγαίου και αφετέρου η εξαγωγή συμπερασμάτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis doctoral dissertation, submitted to the Department of History and Archaeology, Faculty of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens, is part of the publication of the material from excavations conducted by the University of Athens in the region of Pylos. It is also part of a broader research program of the Group for the Study of Ancient Metals and Paleoenvironment, of the Laboratory of Archaeometry of the N.C.S.R. ''Demokritos'', dealing with the evolution of the technology of metals in the prehistoric Aegean.The research is dealing with the analytical examination of samples from 112 bronze artifacts, dating from the Late Middle Helladic period until the Late Helladic IIIA, that were discovered in tholos and chamber tombs in the area of southwestern Peloponnese and especially in the region of Pylos. Objectives of the research are to study in-depth the technical characteristics of Mycenaean metalwork and their integration within the broader technological developmen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33306
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33306
ND
33306
Εναλλακτικός τίτλος
Bronze metalwork and metallurgy in southwestern Peloponnese during the late helladic period: archaeometrical investigation of bronze artifacts from the late helladic Messenia
Συγγραφέας
Τσέλιος, Χαρίλαος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Κορρές Γεώργιος
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα
Μπασιάκος Ιωάννης
Μαντζουράνη Ελένη
Χασιάκου Αφροδίτη
Γραμμένου Άννα
Παπαδάτος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Μυκηναϊκή περίοδος; Μεσσηνία; Μεταλλοτεχνία; Κτερίσματα; Μεταλλογραφική εξέταση; Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης; Εργαστήρια; Κοινωνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
487 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)