Η έρευνα της σοφίας ως γνωστικού χαρακτηριστικού των ατόμων και κυρίως των ηλικιωμένων

Περίληψη

Ο βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων της σοφίας ως ψυχολογικής δομής. Κατά δεύτερο λόγο η εργασία αυτή αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προτύπων καθώς και των επιδράσεων του φύλου, του μορφωτικού και του κοινωνικομορφωτικού επιπέδου, του είδους του επαγγέλματος και της συζυγικής κατάστασης όσον αφορά στην απόδοση ειδικών ψυχολογικών διαστάσεων στη σοφία. Επιπλέον σε τρίτο επίπεδο, η εν λόγω προσπάθεια στόχευε στην εμπειρική επιβεβαίωση της ύπαρξης ως δομικών συστατικών στη σοφία, τριών ψυχολογικών διαστάσεων οι οποίες βρέθηκε ότι της αποδίδονται μέσα από τις γλωσσικές περιγραφές.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The basic purpose of this paper was to explore the dimensions of wisdom as a psychological structure. its secondary intention was to investigate the developmental models and effects of gender, educatinal and social-educational status, type of work and marital status in respect of the attribution of special psychological dimensions to the structure of wisdom. Moreover, on a third level the paper attempts to find empirical confirmation of the existence as structural constituents of wisdom of three psychological dimensions, which have been found to the attributed to wisdom in verbal descriptions.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32198
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32198
ND
32198
Εναλλακτικός τίτλος
The study of wisdom as a cognitive characteristic of persons and especially of elderly persons
Συγγραφέας
Μωραΐτου, Δέσποινα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωσταρίδου - Ευκλείδη Αναστασία
Μαρκουλής Διομήδης
Λυµπεράκης Ευστάθιος
Καργόπουλος Φίλιππος
Κιοσέογλου Γρηγόρης
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Δικαίου Μαρία
Κορδούτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχολογία του εξαιρετικά θετικού, του βέλτιστου; Λύση ασαφώς δομημένων προβλημάτων ζωής; Άδηλες θεωρίες; Ανθρώπινο πρότυπο; Μετασυμβατική ηθικότητα; Υψηλός ηθικός-οντολογικός προσανατολισμός; Μετατυπική σκέψη; Διαλεκτική σκέψη; Δια βίου ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)