Αξιολόγηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με εφαρμογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of this thesis is to provide a methodological and architecturalframework which embeds in a Learning Management System (LMS) a user-friendlyanalysis tool based in Item Response Theory (IRT) in order to maintain a high level ofquality in the self-assessment tests and help test developers decide whether a test itemcan be reused as is, should be revised before reuse or should be taken out of the activeitem pool. Additionally, it introduces a comprehensible way to present IRT analysisresults without delving into unnecessary details. Instead of memorizing numerouscommands and scenarios from technical manuals, test developers can easily detectproblematic questions from the familiar user interface of a LMS. Finally, this thesisuses introduces four quality indices as a means to evaluate the accuracy of the IRTanalysis and provide test developers with a success rate of detecting potentiallyflawed items, thus proving that when used appropriately by a LMS, IRT can improvethe assessment q ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30315
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30315
ND
30315
Εναλλακτικός τίτλος
IRT-based evaluation of learning material in e-learning systems
Συγγραφέας
Φώταρης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μανιτσάρης Αθανάσιος
Κάτος Αναστάσιος
Παπαρρίζος Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Ιωάννης
Γεωργιάδης Χρήστος
Σατρατζέμη Μαρία
Μπούσιου Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονική μάθηση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Αξιολόγηση μάθησης; Θεωρία απόκρισης ερωτήματος; Σύστημα διαχείρισης μάθησης; Επαναχρησιμοποίηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού; Τεστ αυτοαξιολόγησης; Ψυχομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 308 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)