Ο ρόλος των ενδιάμεσων στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές: στάσεις και αντιλήψεις προσωπικού και ενοίκων σε δομές της Θεσσαλίας

Περίληψη

Με την εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, η φροντίδα των ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές μεταφέρεται σε προστατευμένους χώρους στέγασης στην κοινότητα (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα), για την περίθαλψη και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών, με τελικό στόχο τον αποϊδρυματισμό και την κοινωνική τους επανένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην καταγραφή και την ανάλυση των στάσεων και των αντιλήψεων, αφενός μεν του προσωπικού των στεγαστικών δομών του Προγράμματος «Ψυχαργώς» στη Θεσσαλία, αφετέρου δε των ενοίκων-ασθενών των ίδιων δομών, καθώς και στον έλεγχο της υπόθεσης του νεοϊδρυματικού χαρακτήρα των δομών αυτών.Συγκεκριμένα, η έρευνα συμπεριλαμβάνει τη μελέτη 17 δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Προγράμματος – η λειτουργία των οποίων είχε ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2004 – και ειδικότερα, 5 Οικοτροφείων, 4 Ξενώνων και 8 Προστατευμένων Διαμερισμάτων, κατανεμημένων στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Συμμετείχε το σύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

With the implementation of psychiatric reform in Greece, the care of persons with mental disorders has been transferred into sheltered housing in the community (Nursing Homes, Hostels, Sheltered Apartments), for the care and psychosocial rehabilitation of the patients, with the ultimate aim of the deinstitutionalization and their social reintegration. In this context, the present thesis aims to record and analyze the attitudes and perceptions of both staff working in “Psychargos” Project residential units in Thessaly and resident-patients of these units, as well as to check the hypothesis of new institutionalization for the units under investigation.Specifically, 17 residential units (that started to operate by the end of 2004) of the above mentioned psychosocial rehabilitation Project were studied, and, in particular, 5 Nursing Homes, 4 Hostels and 8 Sheltered Apartments, distributed in 4 prefectures of Thessaly. All staff members, 157 individuals, as well as 88 resident-patients, par ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30112
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30112
ND
30112
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the residential psychosocial rehabilitation units in the social reintegration of individuals with mental disorders: attitudes and perceptions of staff and resident-patients in residential units of Thessaly
Συγγραφέας
Λακιώτη, Ευαγγελία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Ψυχιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελόπουλος Νικηφόρος
Μουζάς Οδυσσέας
Σκεντέρης Νικόλαος
Λειβαδίτης Μιλτιάδης
Μαυρέας Βενετσιάνος
Νηματούδης Ιωάννης
Μπονώτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Άτομα με ψυχικές διαταραχές; Κοινοτικές στεγαστικές δομές; Κοινοτική στεγαστική φροντίδα; Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση; Κοινωνική επανένταξη; Ψυχιατρική μεταρρύθμιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)