Ευφυής ανάλυση απαιτήσεων επιχειρησιακών διαδικασιών βασισμένη στη μετάβαση απο τη μέθοδο περιπτώσεως χρήσης στην προσέγγιση του μοντέλου σχέσης επιχειρησιακών αντικειμένων: η μελέτη περίπτωσης κρίσιμων διαδικασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών σε θερμοκήπιο

Περίληψη

Στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία μιας νέας πρωτοποριακής μεθοδολογίας διεξαγωγής ευφυούς ανάλυσης επιχειρησιακών απαιτήσεων. Η μέθοδος βασίζεται σε δύο ήδη υπάρχουσες και ευρέως χρησιμοποιημένες στην πράξη μεθοδολογίες, στο πλαίσιο πολυάριθμων έργων πληροφορικής. Η πρώτη μέθοδος είναι το Μοντέλο Περίπτωσης Χρήσης της γλώσσας UML. Η δεύτερη μέθοδος είναι το Μοντέλο Σχέσης Επιχειρησιακών Αντικειμένων. Ειδικότερα, το προτεινόμενο εργαλείο αποτελείται από μια αλγοριθμική μετατροπή μετάβασης από την πρώτη μέθοδο στην δεύτερη. Ο Αλγόριθμος ονομάζεται UCBTA (Use Case To BORM Transformation Algorithm). Η ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω αλγοριθμικής προσέγγισης, προέκυψε από το γεγονός ότι μόνο ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτήσεων δεδομένης της έλλειψης ροής εργασιών στο μοντέλο της Περίπτωσης Χρήσης ενώ από ταυτόχρονα η επίσημη και αναλυτική καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται σε μια διαδικασία πραγματοποιείται μόνο με την εν λόγω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of the present dissertation thesis is the construction of a new and innovative methodology for implementing efficient business process requirement analysis. The method is based on two existing and well tested in practical IT projects methodologies. The first utilized tool is the UML Use Case Model and the second is the Business Object Relation Modelling approach. More specifically, the proposed tool is comprised of the algorithmic transformation of the Use Case approach into the BORM approach. The algorithm is entitled as Use Case To BORM Transformation Algorithm (UCBTA). The need for proposing the specific scientific contribution stems from the fact that only a combination of the above mentioned methodologies can lead to ideal IT business process requirement analysis. Use Cases lack business process workflow while the formal and analytical process steps and sub - steps are thoroughly analyzed only with the Use Case approach. The mathematical model behind the construction ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29504
ND
29504
Εναλλακτικός τίτλος
Efficient business process requirement analysis based on the transition from the uml use case method to the business object relation modeling approach: The case study of critical greenhouse integrated pest management business processes
Συγγραφέας
Ποδάρας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Czech University of Life Sciences. Faculty of Economics and Management. Department of Information Engineering
Εξεταστική επιτροπή
Vrana Ivan
Mišovič Milan
Vacek Oldřich
Merunka Vojtěch
Veselý Arnošt
Švarcová Ivana
Slabý Antonín
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Πληροφοριακά συστήματα
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορική, άλλοι τομείς
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις γεωεπιστήμες
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση απαιτήσεων; Επιχειρησιακές διαδικασίες; Μέθοδος περιπτώσεως χρήσης; Μοντέλο σχέσης επιχειρησιακών αντικειμένων; Ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών σε θερμοκήπιο
Χώρα
Τσεχία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)