Τα τελωνειακά καθεστώτα αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων κατά το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των τελωνειακών καθεστώτων αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων κατά το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, τα οποία εφαρμόζονται στις εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Τα καθεστώτα κατατάσσονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες με κριτήριο τον επιδιωκόμενο με αυτά σκοπό. Εξετάσαμε αρχικά τα οικονομικά ανασταλτικά καθεστώτα με εμπορικό- αποθηκευτικό χαρακτήρα, δηλαδή την τελωνειακή αποταμίευση, τις ελεύθερες ζώνες και την προσωρινή εισαγωγή. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά τα καθεστώτα αναστολής με βιομηχανικό- μεταποιητικό προσανατολισμό, δηλαδή την ενεργητική τελειοποίηση, τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο και την παθητική τελειοποίηση. Ακολούθως, ερευνήσαμε τα καθεστώτα που προωθούν τις μεταφορικές δραστηριότητες, δηλαδή τις ποικίλες μορφές τελωνειακής διαμετακόμισης. Η παρουσίαση κάθε επιμέρους καθεστώτος περιλαμβάνει εννοιολογική οριοθέτηση, νομοθετική πρόβλεψη, σκοπιμότητα, τρόπους λειτουργίας (προϋποθέσεις χορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of the suspensive customs procedures of duties and taxes according to the community and national law, which are applied to the imports from third to the European Union countries. These regimes are grouped into three categories according to their specific purpose. We examined at first the economic suspensive procedures with a commercial- warehousing character, i.e. customs warehousig, free zones and temporary importation. Furthermore, we presented the suspensive procedures with an industrial- manufacturing orientation, i.e. inward processing, processing under customs control and outward processing. Then we searched the procedures which promote transport operations, i.e. the various forms of customs transit. The presentation of each customs regime includes definition, legal base, purpose and scope, operation (conditions of intitlement, maintenance, end and discharge of the procedure). Emphasis is given to the incurrence of the customs and tax d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29158
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29158
ND
29158
Εναλλακτικός τίτλος
The suspensive customs procedures of duties and taxes according to the community and national law
Συγγραφέας
Ερεσσιώτη, Αμφιτρίτη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρμπας Νικόλαος
Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος
Χρυσόγονος Κωνσταντίνος
Συμεωνίδης Ιωάννης
Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ουρανία
Κόντος-Μάναλης Λεονάρδος
Σκιαδάς Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Τελωνειακή αποταμίευση; Ελεύθερες ζώνες; Προσωρινή εισαγωγή; Ενεργητική τελειοποίηση; Διαμετακόμιση; Γένεση τελωνειακής οφειλής; Οικονομικό τελωνειακό καθεστώς; Εισαγωγές από τρίτες χώρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
347 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)